Ngành Dược học, Mã ngành: 7720201, chương trình tiêu chuẩn