Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo: 5 năm

Số lượng tín chỉ: 176 tín chỉ (chưa bao gồm học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

  1. Kiến thức chung:                                       27 tín chỉ
  2. Kiến thức cơ sở khối ngành:                     25 tín chỉ
  3. Kiến thức chuyên ngành:                          114 tín chỉ
  4. Khoá luận tốt nghiệp:                                10 tín chỉ

Chương trình đào tạo

Khung%20DUOC.in_Page_1.jpgKhung%20DUOC.in_Page_2.jpgKhung%20DUOC.in_Page_3.jpgKhung%20DUOC.in_Page_4.jpg

Tổ hợp xét tuyển năm 2018

  1. A00
  2. B00

 

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-028) 37  761  043
Kết nối với TDTU