ThS. Vũ Huỳnh Kim Long

ThS.%20V%C5%A9%20Hu%E1%BB%B3nh%20Kim%20Long.jpg

Họ và tên

Vũ Huỳnh Kim Long

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Dược liệu

E-mail

vuhuynhkimlong@tdt.edu.vn

Quá trình đào tạo

Thạc sĩ dược học cổ truyền, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2014)

Đại học chuyên ngành dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2011)

Quá trình công tác chuyên môn

2011- 2015: Nghiên cứu viên, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2015- 2016: Giảng viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

2016- nay: Nghiên cứu sinh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Công trình công bố chủ yếu

  • Image data for indentification of Panax crude drugs. Journal of Medicinal materials 5, 2012.
  • Application of Solid phase extraction in quantiative determination of major saponins in Panax vietnamensis. Journal of Medicinal material 5, 2013.

 

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-028) 37  761  043
Kết nối với TDTU