TS. Phạm Phước Điền

Pham%20Phuoc%20Dien_0.jpg

Họ và tên

Phạm Phước Điền

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

  • Hóa lý,
  • Hóa hữu cơ,
  • Hóa Dược,
  • Hóa hợp chất tự nhiên

E-mail

phamphuocdien@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Tiến sĩ hóa hữu cơ; Đại học Maine, Pháp (2009)

Thạc sĩ hóa học; Đại học Maine, Pháp (2006)

Đại học chuyên ngành hóa lý; Đại học Khoa học tự nhiên(2005)

Quá trình công tác chuyên môn

2010- 2012: Sau tiến sĩ, Ecole Normale Superieure de Chimie de Montpellier

2012 - 2013: Sau tiến sĩ, Đại học Montpellier 2.

2013 - 2014: Sau tiến sĩ, Đại học Montpellier 1.

2015 - 2016: Giám đốc kinh doanh, Công ty Asia Shine

2017 - nay : Giảng viên, Trường đại học Tôn Đức Thắng

Công trình công bố chủ yếu

1.    Cytotoxic limonoids from the bark of Walsura cochinchinensis. Fitoterapia 133 (2019): 75-79
2.    Synthesis of surfactants by polymerization of glycerol (meth) acrylates with fatty acids derivatives as chain ends. Journal of Material Science, 52(2): 968-980, 2017.
3.    Glycerol-based co-oligomers by free-radical chain transfer polymerization: Towards reactive polymers bearing acetal and/or carbonate groups with enhanced properties. European Polymer Journal 95 (2017): 491-502.
4.    Lipidic Polyols Using Thiol-ene/yne Stratery for Crosslinked Polyurethanes. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry , 52 (11): 1597-1606, 2014.
5.    Synthesis of Amphiphilic Polymers Based on Fatty Acids and Glycerol- Derived Monomers- A study of their self- Assembly in Water. Macromolecular Chemistry and Physics, 215 (2): 131-139, 2014.
6.    Radical Polymerization of Glycerol (meth) acrylate based monomers: From synthesis to properties. European Journal of Liquid Science Technology 2013.
7.    Ionic Liquid Supported Organotin Reagents. Green Tools for Stille Cross- Coupling Reaction with Brominated Substrates. European Journal of Organic Chemistry, 2011(1): 143-149, 2011.
8.    Solvent-Free One-Pot Reductive Animation by catalytic use of tin reagent incorporated on ionic liquid. Chemical Communications, 2009.
9.    Organotin reagents supported on ionic liquids: highly efficient catalytic free radical reduction of alkyl halides. Tetrahedron Letter , 50 (27): 3780-3782, 2009.
10.   Stille Cross Coupling Reactions with Tin Reagents Supported on Ionic Liquids. European Journal of Organic Chemistry, 2009 (19): 3249-3257, 2009.

 

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-028) 37  761  043
Kết nối với TDTU