Dự kiến phương án tuyển sinh Đại học năm 2022

Nhà trường dự kiến triển khai tuyển sinh đại học năm 2022 theo 05 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT

1. ĐỢT 1: DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT ĐÃ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TDTU

- Đối tượng

 • Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2022 và tốt nghiệp THPT trong năm 2022 tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ (gọi tắt trường THPT ký kết)
 • Xét tuyển theo điểm trung bình 05 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của các môn trong tổ hợp xét tuyển.

- Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: dự kiến từ 15/04 – 15/06/2022

- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: dự kiến từ 15/4 - 30/5/2022

- Chi tiết về quy định xét tuyển theo kết quả học tập THPT đợt 1 (xem tại đây)

- Tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo kết quả học tập dành cho trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU năm 2022

 • Toán, Anh, Hóa*2
 • Điều kiện ĐTB 5HK từng môn trong tổ hợp: ≥ 6,50
 • Hóa ≥ 8,00 và Anh, Sinh ≥ 7,00 và Văn ≥ 6,00 và học lực lớp 12 đạt GIỎI
 • Ngưỡng điểm nộp hồ sơ: 30

- Danh mục các Trường THPT ký kết năm 2022 (xem tại đây)

- Danh mục trường chuyên/năng khiếu (xem tại đây), trường trọng điểm (xem tại đây)

- Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đợt 1 (xem tại đây)

2. ĐỢT 2: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC

- Đối tượng:

 • Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2022 và tốt nghiệp THPT trong năm 2022 tại tất cả các trường THPT trong cả nước.
 • Xét tuyển theo điểm trung bình 06 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển.

- Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: dự kiến 20/6/2022 – Kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng của Bộ GD&ĐT

- Chi tiết về quy định xét tuyển theo kết quả học tập đợt 2 (xem tại đây)

- Tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo kết quả học tập dành cho tất cả các trường THPT đợt 2

 • Toán, Anh, Hóa*2
 • Điều kiện ĐTB 5HK từng môn trong tổ hợp: ≥ 6,50
 • Hóa ≥ 8,00 và Anh, Sinh ≥ 7,00 và Văn ≥ 6,00 và học lực lớp 12 đạt GIỎI
 • Ngưỡng điểm nộp hồ sơ: 31

- Danh mục trường chuyên/năng khiếu (xem tại đây), trường trọng điểm (xem tại đây)

- Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đợt 2 (xem tại đây)

Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

- Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

 • A00; B00; D07
 • Môn nhân hệ số 2, điều kiện: Hóa

- Hướng dẫn đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 (xem tại đây)

Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU

TDTU ưu tiên xét tuyển các đối tượng sau:

1. Đối tượng 1: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM.

1.1. Đợt 1 (dự kiến 01/04 – 25/05/2022):

- Đối tượng:

+ Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2022 và tốt nghiệp THPT trong năm 2022 tại các trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TP.HCM đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ (gọi tắt trường THPT ký kết).

+ Đối với chương trình tiêu chuẩn: xét tuyển theo điểm trung bình 05 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của các môn trong tổ hợp xét tuyển.

- Tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 - đợt 1:

 • Tổ hợp xét tuyển: Toán, Anh, Hóa*2
 • Điều kiện ĐTB 5HK từng môn trong tổ hợp: 8,0 và học lực lớp 12 loại giỏi
 • Điều kiện môn học: môn Văn ≥ 6,00, môn Sinh ≥ 7,00
 • Ngưỡng điểm nộp hồ sơ: 33

- Danh sách các trường THPT được ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 (xem tại đây)

- Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 5HK THMĐXT 5HK TBHK từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 5HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn.

- Thí sinh thi mà không đạt điều kiện tiếng Anh phải đăng ký học chương trình dự bị tiếng Anh. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không dự thi Năng lực tiếng Anh đợt 1 sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đại học tiếng Anh.

- Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển dành cho đối tượng 1 – đợt 1 (xem tại đây)

1.2. Đợt 2 (dự kiến 01/06 – 10/07/2022):

- Đối tượng:

 • Học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2022 và tốt nghiệp THPT trong năm 2022 tại các trường chuyên trong cả nước và một số trường trọng điểm tại TP.HCM.
 • Đối với chương trình tiêu chuẩn: xét tuyển theo điểm trung bình 06 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển.

- Tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 - đợt 2:

 • Tổ hợp xét tuyển: Toán, Anh, Hóa*2
 • Điều kiện ĐTB 5HK từng môn trong tổ hợp: 8,25 và học lực lớp 12 loại giỏi
 • Điều kiện môn học: môn Văn ≥ 6,00, môn Sinh ≥ 7,00
 • Ngưỡng điểm nộp hồ sơ: 34

- Danh sách các trường THPT được ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 (xem tại đây)

- Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 6HK THM  hay ĐXT 6HK TBHK từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 6HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn.

- Trường hợp thi mà không đạt điều kiện tiếng Anh, thí sinh phải đăng ký học chương trình dự bị tiếng Anh. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không dự thi Năng lực tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đại học tiếng Anh.

- Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 06 HK dành cho đối tượng 1 – đợt 2 (xem tại đây)

2. Đối tượng 2: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (có giá trị từ ngày 01/10/2020 và còn giá trị đến ngày 01/10/2022) ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2022 và tốt nghiệp THPT năm 2022.

2.1. Đợt 1 (từ 01/04 – 25/05/2022): dành cho thí sinh các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 05HK có Điểm xét tuyển đối tượng 2 – đợt 1 (ĐXT ĐT2-1) ≥ 27,00 và có ĐTB 5HK môn Toán, Văn ≥ 6,00.

Trong đó, ĐXT ĐT2-1 (thang 40 điểm) được tính theo công thức:

ĐXT ĐT2-1  = 0,6*ĐXT05HK + 0,4*4* Điểm phiên theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, thành tích học sinh giỏi (nếu có);

ĐXT05HK = (ĐTBHK1 L10 + ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12)*4/5 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có)

     (ĐTBHK  là điểm trung bình học kỳ của từng học kỳ)

2.2. Đợt 2 (từ 01/06 – 10/07/2022): dành cho thí sinh tất cả các trường THPT trên cả nước xét theo điểm 06HK có điểm xét tuyển đối tượng 2 – đợt 2 (ĐXT ĐT2-2) ≥ 27,00 và có
ĐTB 6HK môn Toán, Văn ≥ 6,00.

Trong đó, ĐXT ĐT2-2 (thang 40 điểm) được tính theo công thức:

ĐXT ĐT2-2 = 0,6* ĐXT06HK  + 0,4* 4* Điểm phiên theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, thành tích học sinh giỏi (nếu có);

ĐXT06HK = (ĐTBHK1 L10 +ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12 + ĐTBHK2 L12)*2/3 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có)

(ĐTBHK  là điểm trung bình học kỳ của từng học kỳ)

2.3. Đợt 3 (từ 15/07 - 20/8/2022): dành cho thí sinh tất cả các trường THPT trên cả nước xét theo điểm 06HK có điểm xét tuyển đối tượng 2 – đợt 3 (ĐXT ĐT2-3) ≥ 27,00 và có
ĐTB 6HK môn Toán, Văn ≥ 6,00.

Trong đó, ĐXT ĐT2-3 (thang 40 điểm) được tính theo công thức:

ĐXT ĐT2-3 = 0,6* ĐXT06HK  + 0,4*4* Điểm phiên theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, thành tích học sinh giỏi (nếu có);

ĐXT06HK = (ĐTBHK1 L10 +ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12 + ĐTBHK2 L12)*2/3 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có)

(ĐTBHK  là điểm trung bình học kỳ của từng học kỳ)

- Bảng phiên điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong xét tuyển đối tượng 2 và bảng xét chứng chỉ quốc tế tương đương IELTS (xem tại đây)

- Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển đối tượng 2 (theo chứng chỉ tiếng Anh) (xem tại đây)

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT có kết quả bài thi đánh giá năng lực đợt 1,2 năm 2022 của Đại học Quốc gia TP.HCM

- Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển

- Thời gian đăng ký xét tuyển: theo thông báo của Trường.

- Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển từ cao xuống thấp.

- Trường hợp thi mà không đạt điều kiện tiếng Anh, thí sinh phải đăng ký học chương trình dự bị tiếng Anh. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không dự thi Năng lực tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đại học tiếng Anh.

- Hướng dẫn đăng ký xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM:

 • Thí sinh phải đăng ký dự thi, xét tuyển vào TDTU theo bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM trên hệ thống của Đại học Quốc gia TP.HCM và đồng thời phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
 • TDTU xét tuyển thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của từng phương thức và cập nhật danh sách đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GD&ĐT để thực hiện lọc ảo chung toàn quốc (dự kiến lọc ảo chung cùng đợt xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022). Kết quả trúng tuyển chính thức được công bố sau khi lọc ảo theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Lưu ý:

a) Tùy theo tình hình thực tế (số lượng hồ sơ dự tuyển theo từng phương thức trong các phương thức xét tuyển), Nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức, hoặc chỉ tiêu các ngành trong cùng nhóm ngành, công bố kết quả trúng tuyển cho từng phương thức để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

b) Thí sinh được công bố trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển của Trường chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi đã có Bằng (hoặc quyết định) tốt nghiệp THPT hợp lệ.

 

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-028) 37  761  043
Kết nối với TDTU