Pharm Camp 2017

PosterPharmCamp.jpg

 

Long Binh Street, District 9, Ho Chi Minh City

FACULTY OF PHARMACY

 Room C011, 19 Nguyen Huu Tho Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: (84-28) 37  761  043
Kết nối với TDTU