Nhảy đến nội dung

Trao thư Bổ nhiệm Adjunct Professor cho Prof. Doman Kim

Vào ngày 20/03/2024 tại Phòng họp C Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Khoa Dược tổ chức trao thư bổ nhiệm Adjunct Professor cho Professor Doman Kim của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (thời hạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2026)

Professor Doman Kim – Viện trưởng Viện Graduate school of International Agricultural Technology.

Professor Doman Kim được xếp hạng 4 theo Qui định về xếp hạng chuyên gia theo quy định Nhà trường.

Đơn vị công tác: Department of International Agricultural Technology, Graduate School of International Agricultural Technology, Seoul National University (SNU), Institute of Food Industrialization, Institutes of Green Bio Science & Technology, SNU (xếp hạng thứ 41 theo QS WUR , 2023; hạng 62 theo THE Ranking, 2023; hạng 94 theo ARWU Ranking, 2023 và hạng 129 trong Best Global theo US. News 2023).

Nội dung hợp tác:

- Hợp tác nghiên cứu khoa học, chia sẻ chuyên đề cho giảng viên, sinh viên.

- Báo các seminar khoa học/Journal Club.

- Các hoạt động giao lưu trao đổi học thuật của Khoa. Khoa Dược rất vinh dự khi nhận được sự hợp tác của Professor Doman Kim.

Khoa Dược rất vinh dự khi nhận được sự hợp tác của Professor Doman Kim.

Prof,Doman Kim