Nhảy đến nội dung

Kiểm định

Trường Đại học Tôn Đức Thắng triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo theo  Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng AUN-QA 4.0 cho các chương trình đào tạo trong đó có ngành DƯỢC HỌC. Thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành DƯỢC HỌC hướng đến mục tiêu đạt chứng nhận chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của khu vực. Đây là một trong những hoạt động cốt lõi nhằm thực hiện Tầm nhìn, Sứ mệnh và Chính sách chất lượng mà TDTU đã đặt ra.

 AUN-QA là mạng lưới chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của AUN, được thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

AUN-QA

Năm 2022, nhằm đáp ứng chất lượng đào tạo theo tầm nhìn và sứ mệnh của TDTU, Khoa Dược đã chủ động đăng ký và sẽ được Kiểm định chất lượng AUN-QA vào ngày 19.12.2022 đến ngày 22.12.2022. Để chuẩn bị cho quá trình tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA cho chương trình Dược sĩ Đại học, Khoa Dược đã thành lập Tổ cán bộ chuyên trách AUN (SAR team) nhằm thực hiện các công việc có liên quan do TS. Vũ Thiên Ý phụ trách điều hành công việc. SAR team thực hiện tự đánh giá hoạt động giáo dục dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu TDTU và nhận chỉ đạo trực tiếp từ TS. Nguyễn Trường Huy, Phụ trách Khoa Dược. Bên cạnh đó, SAR team cũng nhận được sự tư vấn, tập huấn và hỗ trợ từ Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng.

Việc tham gia kiểm định AUN-QA sẽ mang lại các giá trị:

  • Người hưởng lợi đầu tiên từ hoạt động kiểm định chất lượng này chính là sinh viên.
  • Sinh viên sẽ được hưởng một chương trình đào tạo có chất lượng được cải tiến liên tục, trên tất cả các khía cạnh như khung chương trình, các môn học, giảng viên và hoạt động giảng dạy, hoạt động hỗ trợ sinh viên.
  • Các bên liên quan khác như giảng viên, nhà tuyển dụng đều có lợi. Cụ thể, nhà tuyển dụng có cơ hội sử dụng nguồn nhân lực Dược sĩ chất lượng cao từ TDTU.
  • Giảng viên được giảng dạy cho đối tượng là các sinh viên giỏi, được nghiên cứu và giảng dạy trong môi trường mang tính quốc tế, đặc biệt là có thêm cơ hội giao lưu học hỏi với các đối tác quốc tế và cũng tự hoàn thiện mình để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình.