GS. TS. Nguyễn Minh Đức

GS.%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20%C4%90%E1%BB%A9c.jpg

Họ và tên

Nguyễn Minh Đức

Chức vụ

Trưởng Bộ môn Dược liệu - Thực vật

Chuyên môn

Dược liệu

E-mail

nguyenminhduc@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Tiến sĩ dược học; Đại học Hiroshima, Nhật Bản (1994)

Thạc sĩ dược học; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (1982)

Đại học chuyên ngành dược; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (1979)

Quá trình công tác chuyên môn

1979 - nay        : Giảng viên, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

1999 - 08/2015:  Trưởng ban Quản lý Khoa học- Công nghệ, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

09/2015 - 2019   : Trưởng khoa dược, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

2019 - nay: Trưởng Bộ môn Dược liệu - Thực vật

Công trình công bố chủ yếu

  • Effects of steaming on saponin compositions and anti-proliferative activity of Vietnamese ginseng. Journal of Ginseng Research, 39 (3), 2015.
  • Ginseng saponins in different parts of Panax vietnamensisChemical  and Pharmaceutical Bulletin, 2015.
  • Processed Vietnamese ginseng- Preliminary results in chemistry and bilological activity. Journal of Ginseng Research, 38 (2): 154-159, 2015.
  • Anti-inflammatory effects of vina-ginsenoside R2 and majonoside R2 isolated from Panax vietnamensis and their methabolites in lipopolysaccharide- stimulated macrophages. International Immunopharmacology, 28 (1): 700-706, 2015.

 

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-028) 37  761  043
Kết nối với TDTU