Nhảy đến nội dung

ThS. Chung Khánh Linh

ThS. Chung Khánh Linh

Họ và tên

Chung Khánh Linh

Chức vụ

Tập sự giảng dạy

Chuyên môn

Hóa dược

E-mail

chungkhanhlinh@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2020-2022: Thạc sĩ dược học, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

2013-2018: Đại học chuyên ngành dược, Đại học Y Dược TPHCM

Quá trình công tác chuyên môn

1/2023- nay: Tập sự giảng dạy, Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng

Công trình công bố chủ yếu

1. Chung Khanh Linh, Pham Thao Nguyen, Nguyen Minh Dat, Nguyen Le Hoang Son, Nguyen Thi Cam, Hoang Ngoc Cuong, Le Van Huan, “Phenolic Compounds from α-Glucosidase Inhibitory Active Fractions of Homonoia riparia Lour.”, Journal of Medicinal Materials (Vietnam), 2021, 3(26), 138-143

2. Suzi Kim, Jaehyun Park, Dirgha Raj Joshi, Na Keum Lee, Hang Le Bich Pham, Linh Khanh Chung, MinJoo Kang, Younggwan Kim, Ikyon Kim, Jeeyeon Lee (2022), “Benzofuro[2,3-c]isoquinolines as novel AIEgens: Modulation of AIE characteristics by a single methoxy group”, Dyes and Pigments, 2022, 206, 110584

3. Le Ngoc Hiep, Chung Khanh Linh, Le Van Huan, “Two flavonoid C-glycosides from the leaves of Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC., Rutaceae”, Journal of Medicine Ho Chi Minh City (Vietnam), 2019, 2(23), 1-5