Nhảy đến nội dung

ThS. DS. Phạm Thanh An

ThS. Pham Thanh Anh

Họ và tên

Phạm Thanh An

Chức vụ

Trợ giảng

Chuyên môn

Dược lâm sàng

E-mail

phamthanhan@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2020 - 2022: Thạc sĩ dịch tễ học lâm sàng và tâm lý xã hội, Đại học Groningen, Hà Lan

2014 - 2019: Dược sĩ đại học, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Quá trình công tác chuyên môn

02/2023 – nay: Trợ giảng, Khoa Dược, Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

01/2020 - 09/2020: Giảng viên tập sự, Khoa Dược, Trường Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH)

Công trình công bố chủ yếu

  1. An T. Pham, Boukje A. C. van Dijk, Eline S. van der Valk, Bert van der Vegt, Elisabeth F. C. van Rossum, and Geertruida H. de Bock. 2024. "Chronic Stress Related to Cancer Incidence, including the Role of Metabolic Syndrome Components" Cancers 16, no. 11: 2044. https://doi.org/10.3390/cancers16112044
  2. Báo cáo hội nghị - An Thanh Pham, Boukje van Dijk, Eline van der Valk, Liesbeth van Rossum, Geertruida de Bock (2022). Chronic stress as indicated by hair cortisol levels and cancer incidence; including the role of metabolic syndrome components. WEON 2022 – The art of Epidemiology, Radboud University Medical Center, Nijmegen, the Netherlands.
  3. Báo cáo hội nghị - An Thanh Pham, Boukje van Dijk, Eline van der Valk, Liesbeth van Rossum, Geertruida de Bock (2022). The relationship between chronic stress, as indicated by hair cortisol levels, and cancer incidence. Junior Research Meet-up 2022, Aletta Jacobs School of Public Health, Groningen, the Netherlands.
  4. Pham, L. D., Vo, T. Q., Nguyen, H. B., Pham, A. T., Dang, N. T., & Chung Phan, T. T. (2019). Assessment of cost of illness and quality of life in chronic rhinosinusitis patients with surgical treatment. The Journal of the Pakistan Medical Association, 69 (Suppl 2)(6), S10–S19.
  5. Vo, T. Q., Duong, K. C. N., Vu, O. N. T, Pham, A. T., Vo, N.X. (2018). An Assessment of an Adapted Version of the Arthritis Impact Measurement Scales Short-Form Questionnaire to Determine Health-Related Quality of Life in Vietnamese Patients with Arthritis. Journal of clinical and diagnostic research, (Suppl-1), Vol-12(6), LC79-LC84