Nhảy đến nội dung

ThS. Hoàng Quốc Tuấn

ThS. Hoàng Quốc Tuấn

Họ và tên

Hoàng Quốc Tuấn

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Dược học cổ truyền

E-mail

hoangquoctuan@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2019: Thạc sĩ Dược học cổ truyền; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2013: Dược sĩ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác chuyên môn

2022 – nay: Giảng viên - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

2017 - 2021: Giảng viên - Trường ĐH Công Nghệ Miền Đông

2013 - 2016: Kiểm nghiệm viên - Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC

Công trình công bố

chủ yếu

1. Hoang Quoc Tuan, Tran Cong Luan, Nguyen Thi Mau. “Hopane-Type Triterpenoids and Sterol from the Root of Parietaria debilis Forst.F. Urticaceae”. The international conference on “Trade and science – technology development in the mekong delta in the context of international integration organnizing committee” (2019).

2. Nguyễn Thị Mẫu, Lê Văn Minh, Hoàng Quốc Tuấn, Trần Công Luận. “Ngiên cứu đặc điểm thực vật học cây Sâm đất Côn Đảo Parietaria debilis Forst.F. Urticaceae”. Y học thành phố Hồ Chí Minh (2020)