Nhảy đến nội dung

ThS. Lý Tú Loan

ThS. Lý Tú Loan

Họ và tên

Lý Tú Loan

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Dược liệu

E-mail

lytuloan@tdt.edu.vn

Quá trình đào tạo

Thạc sĩ Dược học cổ truyền, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2012)

Đại học chuyên ngành Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2007)

Quá trình công tác chuyên môn

2010- 2020: Giảng viên, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

2020- nay: Giảng viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Công trình công bố chủ yếu

1. Study on the chemical constituents of Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. Fabaceae - The 8th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Ho Chi Minh, Vietnam, 2013.

2. Chi Thanh Ma, Tu Loan Ly, Thi Hong Van Le, Thi Van Anh Tran, Sung Won Kwon, Jeong Hill Park. Sesquiterpene derivatives from the agarwood of Aquilaria malaccensis and their anti-inflammatory effects on NO production of macrophage RAW 264.7 cells. Phytochemistry 183 (2021) 112630. Link.

3. Dinh Thi Bach, Ly Tu Loan, Nguyen Thi Hong Huong, Ma Chi Thanh. Flavonoids from the root of Millettia pulchra Kurz collected in An Giang province (2022) Journal of Medicinal Materials. No. 4 -2022 Vol. 27.