Nhảy đến nội dung

ThS. Nguyễn Đăng Khoa

ThS%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C4%83ng%20Khoa.jpg

Họ và tên

Nguyễn Đăng Khoa

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên ngành

Bào chế - Công nghiệp dược

E-mail

nguyendangkhoa@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2016 – 2018: Thạc sĩ Dược học; Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

2009 – 2014: Đại học chuyên ngành Dược; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác chuyên môn

11/2018 – nay: Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng

09/2016 – 10/2018:  Đại học Công Nghệ Miền Đông – Cao Đẳng Bách Việt

09/2014 – 09/2016: Phòng Nghiên Cứu Phát Triển - Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm STADA

Công trình công bố

chủ yếu

Nghiên cứu mối liên quan nhân quả và tối ưu hóa quy trình chiết xuất dược liệu Ngải trắng - Tạp chí Dược học (09/2018 – số 509)