Nhảy đến nội dung

ThS. Nguyễn Lê Thanh Tuyền

 ThS. Nguyen Le Thanh Tuyen

 

Họ và tên

Nguyễn Lê Thanh Tuyền

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Dược lý – Dược lâm sàng

E-mail

nguyenlethanhtuyen@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2015 – 2017: Thạc sĩ Dược lý – Dược lâm sàng, Đại học Y Dược TP. HCM

2009 – 2014: Đại học chuyên ngành Dược, Đại học Y Dược TP. HCM

Quá trình công tác chuyên môn

6/2023 – nay: Giảng viên, Khoa Dược, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

10/2018 – 7/2022: Nghiên cứu viên, Đại học Y Dược TP. HCM

10/2014 – 9/2018: Giảng viên, Khoa Dược, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Công trình công bố chủ yếu

Van Son Dang, Kieu Hung Le, Thi Hong Tuoi Do, Le Thanh Tuyen Nguyen, Thi Phuong Lan Vu, Kim Chi Huynh, Thi Kim Dung Hoang, Quan Hien Nguyen, Trong Nghia Ngo, Diep Xuan Ky Nguyen, Nhat Minh Phan, Trong Dat Bui, Dinh Tri Mai, Tan Phat Nguyen. Antiproliferative, anti-inflammatory activities, and molecular docking studies of secondary metabolites from Macrosolen tricolor. Journal of Chemistry, 2023, DOI: 10.1155/2023/7977620.

2.      Nam Q. H. Doan, Ngan T. K. Nguyen, Vu B. Duong, Ha T. T. Nguyen, Long B. Vong, Diem N. Duong, Nguyet-Thu T. Nguyen, Tuyen L. T. Nguyen, Tuoi T. H. Do, Tuyen N. Truong. Synthesis, biological evaluation, and molecular modeling studies of 1‑Aryl‑1H‑pyrazole-fused curcumin analogues as anticancer agents. ACS Omega, 2022, 7(38), 33963-33984, DOI: 10.1021/acsomega.2c02933.

3.      Tuoi Thi Hong Do, Quang Nhat Tu, Tinh Quoc Vo, Oanh Thi Kim Nguyen, Tuyen Le Thanh Nguyen. Study on the analgesic, anti-inflammatory and hypouricemic effects of 50% ethanolic extract from Jasminum subtriplinerve Blume. MedPharmRes, 2022, 6(2): 43-48.

4.      Nhat Minh Phan, Thi Hong Tuoi Do, Le Thanh Tuyen Nguyen, Trong Tuan Nguyen, Quoc Luan Ngo, Trong Duc Tran, Quan Hien Nguyen, Bui Linh Chi Huynh, Diep Xuan Ky Nguyen, Trong Dat Bui, Dinh Tri Mai, Tan Phat Nguyen. Hepatoprotection and phytochemistry of the Vietnamese herbs Cleome chelidonii and Cleome viscosa Stems. Journal of Chemistry, 2021, DOI: 10.1155/2021/5578667.

5.      Kieu Hung Le, Bui Linh Chi Huynh, Nguyen Kim Tuyen Pham, Thi Hong Tuoi Do, Le Thanh Tuyen Nguyen, Van Son Dang, Quoc Luan Ngo, Thi Ngoc Mai Tran, Trong Dat Bui, Nhat Minh Phan, Dinh Tri Mai, Tan Phat Nguyen. Cycloartane-type triterpenoids from the whole plants of Macrosolen bidoupensis. Journal of Asian Natural Products Research, 2021, DOI: 10.1080/10286020.2021.1949301.

6.      Cam Thi Thai, Thuc-Huy Duong, Nguyen Tien Trung, Cam-Tu D. Phan, Quoc Vuong Nguyen, Tuyen Le-Thanh Nguyen, Kazuki Watanabe, Tuoi Thi-Hong Do, Thuy Ngoc Huynh, Hung Tran. Rukamtenol, a new spiro compound isolated from Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi growing in Vietnam. Natural Product Research, 2020, DOI: 10.1080/14786419.2020.1839451.

7.      Kieu Hung Le, Tran Canh Nguyen, The Anh Nguyen, Nu Dan Phuong Nguyen, Thi Hong Tuoi Do, Le Thanh Tuyen Nguyen, Van Son Dang, Trong Duc Tran, Nhat Minh Phan, Trong Dat Bui, Dinh Tri Mai, Tan Phat Nguyen. Cytotoxic activity and phytochemical constituents of Macrosolen bidoupensis Tangane & V.S. Dang. Records of Natural Products, 2020, 15(1):71-75, DOI: 10.25135/rnp.197.20.02.1545.

8.      Nguyễn Lê Thanh Tuyền, Vũ Huỳnh Kim Long, Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Minh Đức, Đỗ Thị Hồng Tươi. Khảo sát tác động bảo vệ thận của sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv., Araliaceae) trên chuột nhắt gây tổn thương thận bằng cyclosporin A. Tạp chí Dược học, 2020, 60 (526): 64-67.

9.      Nguyễn Lê Thanh Tuyền, Đoàn Trí Hạnh Dung, Ngô Thị Ngọc Yến, Trần Thị Vân Anh, Đỗ Thị Hồng Tươi. Khảo sát độc tính cấp và tác động chống đông máu của Huyết giác (Dracaena cambodiana Pierre ex. Gagnep, Dracaenaceae). Tạp chí Dược học, 2018, 58 (506): 50-53.

10.   Nguyễn Lê Thanh Tuyền, Nguyễn Hoàng Quân, Đỗ Thị Hồng Tươi. Khảo sát tình trạng tổn thương tế bào thận LLC-PK1 khi xử lý với cyclosporin A ở các điều kiện nuôi cấy khác nhau. Tạp chí Dược học, 2017, 57 (500), 27-30.

11.   Nguyễn Lê Thanh Tuyền, Huỳnh Thị Kim Loan, Đỗ Thị Hồng Tươi. Khảo sát tác dụng bảo vệ tế bào gan của cao chiết từ củ nghệ (Curcuma longa) phòng ngừa tổn thương gan do rượu gây ra trên dòng tế bào HepG2. Tạp chí Y học TP. HCM, 2017, 21(1), 414-422.