Nhảy đến nội dung

ThS. Phan Mạnh Nhất

ThS.%20Phan%20M%E1%BA%A1nh%20Nh%E1%BA%A5t.jpg

 

Họ và tên

Phan Mạnh Nhất

Chức vụ

Giảng viên tập sự - Trợ giảng

Chuyên môn

Quản lý - Kinh tế Dược

E-mail

phanmanhnhat@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2017: Thạc sĩ dược học, Đại học Y Plovdiv Thành phố Plovdiv, Cộng hòa Bulgaria 

2016: Đại học chuyên ngành dược, Đại học Y Plovdiv Thành phố Plovdiv, Cộng hòa Bulgaria

Quá trình công tác chuyên môn

2019-nay: Giảng viên Tập sự - Trợ giảng, Khoa Dược, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

2017 – 2019: Dược sĩ nhà thuốc, Thành phố Plovdiv, Cộng hòa Bulgaria