Nhảy đến nội dung

ThS. Phan Mạnh Nhất

ThS. Phan Mạnh Nhất

Họ và tên

Phan Mạnh Nhất

Chức vụ

Giảng viên tập sự - Trợ giảng

Chuyên môn

Quản lý - Kinh tế Dược

E-mail

phanmanhnhat@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2017: Thạc sĩ dược học, Đại học Y Plovdiv Thành phố Plovdiv, Cộng hòa Bulgaria 

2016: Đại học chuyên ngành dược, Đại học Y Plovdiv Thành phố Plovdiv, Cộng hòa Bulgaria

Quá trình công tác chuyên môn

2019-nay: Giảng viên Tập sự - Trợ giảng, Khoa Dược, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

2017 – 2019: Dược sĩ nhà thuốc, Thành phố Plovdiv, Cộng hòa Bulgaria