Nhảy đến nội dung

ThS. Phan Thị Phương Thúy

Phan%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C3%BAy_0.jpg

 

Họ và tên

Phan Thị Phương Thúy

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Hóa dược

E-mail

phanthiphuongthuy@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Thạc sĩ hóa dược, Đại học Quốc Gia Kangwon, Hàn Quốc (2012)

Đại học chuyên ngành dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2007)

Quá trình công tác chuyên môn

2008- 2010: Dược sĩ bệnh viện, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh

2012- 2016: Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển, Công ty dược phẩm Nam Trân

2016- nay   : Giảng viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Công trình công bố chủ yếu

  • The neuroprotective effect of eupatilin against ischemia/ reperfusion- induced delayed neuronal damage in mice. European Journal of Pharmacology, 689 (1-3): 104-110, 2012.
  • Oroxylin A analogs exhibited strong inhibitory activities against iNOS- mediated nitric oxide (NO) production. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22 (7): 2534-2535, 2012.
  • Synthesis and bioactivity evaluation of novel 2-salicyloylbenzofurans as antibacterial agents. Molecules, 22: 687, 2017.