TS. Vũ Thiên Ý

TS.%20Vu%20Thien%20Y.jpg

Họ và tên

Vũ Thiên Ý

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Hóa hữu cơ

E-mail

vuthieny@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Tiến sĩ hóa lý; Đại học Pau et Pays de l'Adour, Pháp (2014)

Thạc sĩ hóa hữu cơ; Đại học Maine, Le Mans, Pháp (2009)

Đại học chuyên ngành hóa hữu cơ; Đại học Khoa học tự nhiên (2008)

Quá trình công tác chuyên môn

2010- 2011: Giáo viên, Trường PTDL Ngôi Sao

2015- 2016: Giảng viên, Đại học Sài Gòn

2016- nay  : Giảng viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Công trình công bố chủ yếu

  • Unsual reactivity of N-tert-butylimines under FVT conditions. Tetrahedron 69 (2): 722-729, 2013.
  • New reactivity of N-tert-butylimines: Formation of N-heterocycles by Methyl radical elimination of flash vacuum thermolysis of N-benzylydne-and N-(2-pyridylmethylidene)- tert -butylamines. Chemistry- A European Journal19 (44): 14983-14988, 2013.
  • Flash vacuum thermolysis of N-(3-and 4-pyridylmethylidene)-tert-butylamines: Mechanism of formation of pyrrolopyridines and naphthytidines. European Journal of Organic Chemistry 2014 (14): 3020- 3027, 2014.

 

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-028) 37  761  043
Kết nối với TDTU