Hội nghị khoa học Đề kháng và Tối ưu hóa sử dụng kháng sinh tại TDTU

Hội nghị khoa học Đề kháng kháng sinh và Triển vọng trong điều trị năm 2019 được phối hợp tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Tập trung Tái đánh giá về Sử dụng kháng sinh nhằm Giảm thiểu đề kháng thuốc (Centre of Research Excellence in Redefining Antimicrobial Use to Reduce Resistance, CRE REDUCE), Trường Đại học Tôn Đức Thắng và các chuyên gia hàng đầu về đề kháng kháng sinh tại Châu Á - Thái Bình Dương.

Hội nghị có sự tham gia của các bác sĩ, nhà nghiên cứu cũng như các cơ quan quản lý nhằm đánh giá về quy mô ngày càng lớn và tính cấp thiết của Đề kháng kháng sinh. Từ đó hội nghị đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu các hậu quả cũng như hướng đến mục tiêu Phát triển Bền vững.

Hội nghị sẽ thảo luận về các vấn đề:

  • Những thách thức và cơ hội trong việc kiểm soát kháng sinh tại Việt Nam và Đông Nam Á.
  • Những thách thức trong kiểm soát nhiễm khuẩn
  • Kiểm soát Sốt xuất huyết tại Đông Nam Á
  • Tối ưu hóa liều dùng của kháng sinh

Chương trình hội nghị:

AMR & Optimisation Seminar
08.30-08.55 Registration
08.55-09.00

Welcome

Prof Jason Roberts, The University of Queensland (Australia)

Prof  Nguyen Minh Duc, Ton Duc Thang University (Vietnam)

Prof Greg Fox, Woolcock Institute of Medical Research, Sydney (Australia)

                                        Topic Speaker
Chair: Prof Jason Roberts
09.00-09.30 Epidemiology of antibiotic resistance in Vietnam and South East Asia

Prof Rogier van Doorn (Oxford)

09.30-10.00   TBC
10.00-10.30 Challenges of drug-resistant tuberculosis in Vietnam Prof Greg Fox (Sydney)
10.30-11.00 Principles of Antimicrobial Stewardship, opportunities and challenges in Vietnam  and South East Asian hospitals TBC
11.00-11.30 Morning tea
Moderation: Prof Nguyen Minh Duc
11.30-12.00 The impact of antimicrobial use in animal husbandry in Vietnam TBC
12.00-12.30 Antimicrobial use in the community within four provinces of Vietnam: Preliminary findings of the V-RESIST Trial

Prof Greg Fox (Sydney)

Dr Hien Le (Vietnam)

12.30-12.50 Treatment challenges for mycobacterial infections Dr Andrew Burke (Brisbane, Australia)
12.50-13.10 The neglected threat of azole-resistance: AMR and fungal pathogens in Vietnam  Dr Justin Beardsley (Sydney, Australia)
13.10-14.00 Lunch
Moderation:
14.00-14.20 Why is antibiotic dosing important? Prof Jason Roberts (Brisbane)
14.20-14.40 Can we facilitate dosing studies in regional areas? Dr Suzanne Parker (Brisbane)
14.40-15.00 Antimicrobial de-escalation: effects on outcome, costs and resistance TBC
15.00-15.30 New antibiotics in the armamentarium for resistant pathogens

Dr Lim Tze Peng (Singapore)

15.30-16.00 Afternoon tea
Moderation: Prof Jason Roberts
16.00-16.20 Is there a place for nebulisation of antibiotics?

Dr Vu Dinh Hoa (Vietnam)

16.20-17.20 Panel Discussion - Support for research and clinical practice gaps Chair TBC
17.20-17.30 Close Prof Greg Fox
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
08:30

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-28) 37  761  043
Kết nối với TDTU