Nhảy đến nội dung
     

Ngày hội việc làm Job Fair Taiwan 2019

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp cận với các công ty tuyển dụng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp cùng Bộ Kinh tế Đài Loan và Viện nghiên cứu kinh tế Chung Hua sẽ tổ chức ngày hội việc làm Job Fair Taiwan 2019 từ 13:00 - 17:00 ngày 27 tháng 9 năm 2019 tại hội trường 10F.

Ngày hội quy tụ sự tham gia của 15 công ty Đài Loan thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đến giới thiệu và tuyển dụng (thông tin chi tiết về các công ty và vị trí tuyển dụng có thể tham khảo tại đây). Các ứng viên quan tâm vui lòng mang bản CV cá nhân để nộp cho đại diện các công ty và phỏng vấn trực tiếp.

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên lạc với Ban tổ chức qua địa chỉ email: recruit@gs.cier.edu.tw.

0927Ton%20Duc%20Thang%20University%20_flyer_v0829%20(OK).pdf_Page_1.jpg