Nhảy đến nội dung
     

Thông báo nhận phụ lục văn bằng tốt nghiệp

Chào các Anh/Chị Cựu SV thân mến!

Anh/Chị Cựu SV tốt nghiệp tháng 09/2023 vui lòng liên hệ Khoa để nhận phụ lục văn bằng tốt nghiệp.

Thời gian: Từ thứ 2 - thứ 6 (Sáng 8h00 - 11h30, Chiều 13h00 đến 16h00)

Địa điểm: Văn phòng Khoa Dược (C011)

Nhận phụ lục văn bằng tốt nghiệp