Nhảy đến nội dung
     

THÔNG BÁO NHẬN PHỤ LỤC VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

Chào các Anh/Chị Cựu SV thân mến!

Anh/Chị Cựu SV tốt nghiệp tháng 01/2024 và 04/2024 vui lòng liên hệ Khoa để nhận phụ lục văn bằng tốt nghiệp.

Thời gian: Từ thứ 2 - thứ 6 (Sáng 8h00 - 11h30, Chiều 13h00 đến 16h00)

Địa điểm: Văn phòng Khoa Dược (C008)

Nhận bằng tốt nghiệp