Nhảy đến nội dung

ThS. DS. La Thị Hồng Lan

ThS. La Thị Hồng Lan

Họ và tên

La Thị Hồng Lan

Chức vụ

Viên chức giảng dạy

Chuyên môn

Bào chế - Công nghiệp dược

E-mail

lathihonglan@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2015 – 2017: Thạc sĩ Công nghệ sản xuất dược phẩm, Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

2008-2013: Dược sỹ đại học, Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác chuyên môn

3/2024 – nay: Giảng viên Bộ môn Bào chế công nghiệp dược – Đại học Tôn Đức Thắng

3/2014 – 2/2024: Giảng viên Bộ môn Bào chế công nghiệp dược – Đại học Lạc Hồng

9/2013 – 2/2014: Trình dược viên công ty Pfizer Việt Nam

Công trình công bố chủ yếu

1.    High performance liquid chromatography determination of germacone in the root extract of Curcuma Singularis, 2021, Journal of Pharmacology.

2. Bioactive chemical constituents, in vitro anti- proliferative activity and in vivo toxicity of the extract of Curcuma singularis Gagnep rhizomes, 2021, Journal of Ethnopharmacology.

3. Investigation of bioactive chemical constituents and anti-cancer activity of ethanol extract of Curcuma singularis Gagnep rhizomes, 2021, Physical sciences Journal.