Nhảy đến nội dung

Thực tập thực tế

Bên cạnh việc học tập các môn lý thuyết và thí nghiệm tại trường, Sinh viên còn được tham gia các đợt thực tập nghề nghiệp và tập sự nghề nghiệp tại các đơn vị hành nghề dược tại các địa bàn Thuộc thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh. Các học phần này nhằm giúp sinh viên tiếp xúc với thực tế ngành dược, ứng dụng các kiến thức đã học bào trong thực tiễn cũng như giúp sinh viên làm quen với môi trường hành nghề dược thực tế.

Chương trình thực tập nghề nghiệp được diễn ra vào học kỳ 9 của chương trình đào tạo ngành dược. Ở học kỳ này, sinh viên đã được học hầu hết các kiến thức cơ bản của ngành dược và sẽ được kiến tập tại các cơ sở hành nghề dược thuộc tất cả các lĩnh vực, bao gồm nhà máy sản xuất, cơ sở kiểm nghiệm, công ty phân phối thuốc, nhà thuốc, bệnh viện. Chương trình thực tập nghề nghiệp giúp sinh viên hiện thực hóa những kiến thức đã học vào trong thực tế cũng như cơ hội để có thể so sánh giữa kiến thức hàn lâm và môi trường thực tiễn.

Chương trình thực tập nghề nghiệp là một trong hai hình thức môn tốt nghiệp của ngành dược bên cạnh Khóa luận tốt nghiệp. Chương trình được diễn ra vào học kì 10 và kéo dài trong 3 tháng.Tại đây, sinh viên được làm việc như một nhân viên thực thụ tại các cơ sở hành nghề dược như cơ sở sản xuất, bệnh viện, công ty phân phối, nhà thuốc Dưới sự hướng dẫn của cán bộ trực thuộc đơn vị cũng như giảng viên giám sát. Trong chương trình thực tập nghề nghiệp, sinh viên được làm quen với các thao tác, quy trình, tiêu chuẩn trong môi trường thực tế cũng như rèn luyện kỷ luật, tác phong cũng như văn hóa làm việc tại từng đơn vị. Đa số các sinh viên sau khi tốt nghiệp được các công ty giữ lại trở thành nhân viên chính thức. 

Các đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập năm 2024:

Thực tập nghề nghiệp

Một số hình ảnh của sinh viên tại các đơn vị thực tập nghề nghiệp:

Sinh viên Khoa Dược thực tập tại Bệnh viện FV
Sinh viên Khoa Dược thực tập tại Bệnh viện FV
BV Củ Chi
Sinh viên Khoa Dược thực tập tại Bệnh Viện huyện Củ Chi

Mebiphar
Sinh viên khoa Dược thực tập tại Công ty CPDP Mebiphar