Chuẩn đầu ra 2015

 1. Tên ngành:
 •  Tên ngành tiếng Việt: DƯỢC HỌC
 •  Tên ngành tiếng Anh: PHARMACY
 1. Trình độ đào tạo:  Đại học chính quy
 2. Văn bằng: Dược sĩ Đại học
 3. Mục tiêu đào tạo:
 • Đào tạo các Dược sĩ có trình độ đại học, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức về khoa học cơ bản, Khoa học Dược và công nghệ cao vững chắc;
 • Có khả năng làm việc trong lĩnh vực Dược một cách chuyên nghiệp; có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;
 • Có khả năng quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên cứu và tự học nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Có tầm nhìn và năng lực sáng tạo;
 • Có khả năng hội nhập tốt; góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Người tốt nghiệp được nhận bằng “Dược sĩ” trình độ Đại học.
 1. Chuẩn đầu ra: Người học đại học ngành Dược học sau khi tốt nghiệp, đạt được những kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức  chung

Lý luận chính trị; Khoa học xã hội; Quốc phòng – an ninh.

-   Biết, hiểu và có thể trình bày rõ về thế giới quan, nhân sinh quan Cộng sản chủ nghĩa;

-   Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam;

-   Biết, hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong lĩnh vực ngành;

-   Hiểu, biết và vận dụng các kiến thức Quốc phòng toàn dân & An ninh nhân dân.

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

 

- Chứng chỉ quốc phòng.

Cơ sở ngành

-   Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và dược học trong quản lý, sản xuất, cung ứng, bảo quản, hướng dẫn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng;

-   Trình bày được các kiến thức của các môn cơ sở ngành Thực vật, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Hóa lý, Độc chất, Sinh hóa... tạo điều kiện cho việc học tập các môn chuyên ngành;

-   Vận dụng kiến thức khoa học cơ bản vào các môn chuyên ngành.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình

Kiến thức chuyên môn

Những hiểu biết, thông tin cao hơn về ngành Dược học

-   Có kiến thức sâu về phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp phân tích, nghiên cứu;

-   Hiểu biết được đặc điểm thực vật để nhận thức cây thuốc, thành phần hóa học chính và hàm lượng, bộ phận dùng, công dụng, cách dùng của một số cây thuốc và vị thuốc thông thường và phổ biến;

-   Hiểu được công thức, cấu tạo, tính chất, cơ chế tác dụng, hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ, phương pháp tổng hợp các thuốc hóa dược;

-   Trình bày được kiến thức về đặc điểm của các dạng bào chế, yêu cầu chất lượng trong việc thiết kế công thức và quy trình bào chế một số dạng thuốc thông thường và một số dạng thuốc mới;

-   Nắm vững các nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, cơ chế tác dụng và quá trình dược động học của thuốc trong cơ thể;

-   Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;

-   Nắm vững các quy định về luật dược và những vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng thuốc;

-   Các phương pháp phân tích, kiểm nghiệm, đảm bảo chất lượng thuốc, xây dựng được tiêu chuẩn cho các thuốc có nguồn gốc tự nhiên, bán tổng hợp và tổng hợp.

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

 

- Biết cách xây dựng được đề cương nghiên cứu, kế hoạch làm việc cụ thể.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kỹ năng nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về chuyên môn

-   Thực hiện được nghiên cứu quy trình sản xuất thuốc và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất đáp ứng được nhu cầu của thị trường;

-   Tư vấn được cho thầy thuốc chỉ định thuốc và hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc an toàn, hợp lý;

-   Tham gia vào việc đảm bảo được chất lượng thuốc, cung ứng thuốc, một số dụng cụ y tế và mỹ phẩm;

-   Thực hiện được kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch về dược trong các cơ sở y tế cộng đồng và các hoạt động chuyên môn về dược;

-   Chiết xuất được các thành phần hóa học trong cây thuốc và biết kiểm nghiệm các thành phần thuốc;

-   Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề độc lập;

-   Thực hiện được năng lực, trình độ giải quyết các vấn đề trong thực tế tại đơn vị công tác được giao;

-   Sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn và thành thạo công nghệ thông tin để phục vụ cho quản lý, nghiên cứu khoa học;

 

Ứng dụng và thể hiện vào công trình nghiên cứu của mình (sản phẩm ứng thực tế, bài báo khoa học,..

 

 

 

Kỹ năng mềm

 

-   Kỹ năng tự học, bước đầu nghiên cứu khoa học, thu thập có hệ thống các kiến thức bổ trợ cho ngành;

-   Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu;

-   Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn vị công tác;

-   Kỹ năng giáo tiếp, tương tác với cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

-   Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao;

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học và/hoặc thực hiện thành công các yêu cầu thực tập, ứng dụng

Kỹ năng ngoại ngữ

 

- Khóa 19 trở về trước: TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

- Khóa 20: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

Chứng chỉ còn trong thời hạn giá trị

 

Kỹ năng tin học

 

Chứng chỉ tin học MOS quốc tế.

- Khóa 19: 700 điểm MOS

-   Khóa 20: 750 điểm MOS.

Sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng trong ngành Dược;

- Đạt chuẩn MOS;

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình.

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi

-   Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;

-   Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;

-   Khiêm tốn học tập vươn lên.

Được người hướng dẫn kiểm tra qua học tập, qua làm đồ án, thực tập, tốt nghiệp và đánh giá đạt.

 

Ý thức về cộng đồng, xã hội

-   Có tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công tác sản xuất, nghiên cứu để phục vụ Nhà trường, cộng đồng xã hội, đoàn thể;

-   Có ý thức ứng dụng kiến thức chuyên môn để xây dựng, định hướng, thúc đẩy trình độ hiểu biết trong lựa chọn và sử dụng của người tiêu dùng thông qua các sản phẩm của ngành Dược.

Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, thiện nguyện, hoạt động vì người nghèo, vì cộng đồng

4

Vị trí của người học sau tốt nghiệp

Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có

-   Đảm nhiệm các vị trí công tác dược tại nhà thuốc, công ty dược, khoa dược, bệnh viện, nhà máy dược phẩm, trường đại học, viện nghiên cứu;

-   Các dược sĩ tốt nghiệp theo định hướng chuyên ngành Quản lý và Cung ứng thuốc sẽ làm tốt trong các lĩnh vực dược sau: Bán lẻ, tư vấn sử dụng các thuốc không kê đơn để điều trị các bệnh thông thường và hướng dẫn sử dụng thuốc kê đơn (nhà thuốc);

-   Các dược sĩ tốt nghiệp theo định hướng chuyên ngành Sản xuất và Phát triển thuốc sẽ làm tốt trong các lĩnh vực dược sau: Nghiên cứu phát triển thuốc, đăng ký thuốc, sản xuất thuốc (nhà máy dược).

-   Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.

Kết quả điều tra tình hình công việc học viên sau thời điểm tốt nghiệp 1 năm

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Học tốt lên bậc cao hơn

- Sinh viên dược sau khi ra trường có thể tiếp tục được học tập nâng cao trình độ (chuyên khoa, cao học, nghiên cứu sinh) tại các trường Y Dược trong cả nước có đào tạo trình độ sau đại học.

Tích lũy được số liệu và minh chứng qua các năm về cựu học viên

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-28) 37  761  043
Kết nối với TDTU