Nhảy đến nội dung

Chương trình trao đổi học thuật: "EXCHANGE COURSE: Let's go to TDTU"

Vừa qua, từ ngày 18/12/2023 đến ngày 17/01/2024, Khoa Dược, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã đón tiếp 05 giảng viên và 27 sinh viên quốc tế tham gia Chương trình trao đổi học thuật: "EXCHANGE COURSE: Let's go to TDTU" gồm có:

- Về giảng viên:

+ Professor Yulia Yusrini, Vice Dean of partnership, Research, and Innovation Faculty of Pharmacy, Hasanuddin University.

+ Assoc. Prof. Muhammad Aswad: Faculty of Pharmacy, Hasanuddin University.

+ Dr. Aryadi Arsyad -Faculty of Medicine, Hasanuddin University.

+ MSc. Asty Almaida- Faculty of Economics and business, Hasanuddin University.

+ Mr. Kisdawiantor-Almarisha Madani University.

- Về sinh viên quốc tế gồm các trường:

+ Trường Đại học Hasanuddin, Indonesia: 15 sinh viên.

+ Trường Đại học Almarisah Madani, Indonesia: 05 sinh viên.

+ Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan: 02 sinh viên.

+ Trường Đại học Chiangmai, Thái Lan: 01 sinh viên.

+ Trường Đại học Mahidol, Thái Lan: 04 sinh viên.

Chương trình trao đổi học thuật: "EXCHANGE COURSE: Let's go to TDTU” là chương trình trao đổi học tập ngắn hạn kéo dài 01 tháng (trực tuyến và trực tiếp) dành cho sinh viên trên toàn thế giới và SV của Khoa Dược, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tham gia vào các lớp học, các chuyến đi thực tế và các hoạt động giao lưu.

Chương trình tổ chức và giảng dạy kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, số 19, Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể:

a. Phần trực tuyến: Từ ngày 18/12 đến ngày 07/01/2024:

- Tổ chức buổi giới thiệu và định hướng hoạt động của chương trình.

- Giao lưu với Câu lạc bộ Anh ngữ Dược khoa (TDTUPO).

- Thực hiện chia sẻ văn hóa Việt Nam, thông tin về Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Khoa Dược TDTU.

b. Phần trực tiếp: Từ ngày 08/01 đến ngày 17/01/2024:

- Tổ chức công tác tiếp SVQT và hòa nhập môi trường sinh hoạt.

- Tổ chức giảng dạy các lớp chuyên môn.

- Tổ chức tour du lịch nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức chuyến đi tham quan doanh nghiệp.

- Và đặc biệt là sinh viên có cơ hội tham quan phân hiệu Khánh Hòa của TDTU và học tập, vui chơi, chia sẻ như: Viện Hải dương học Nha Trang, Tháp bà Ponagar, Nhà hát Đó, Vườn trái cây, Đảo Hòn Tranh,...

Chương trình giúp sinh viên tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thực tế về các lĩnh vực: sản xuất và phát triển thuốc, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm,... đồng thời giúp sinh viên của Trường có cơ hội tiếp xúc với bạn bè từ nhiều quốc gia trên thế giới để tăng cường sự tự tin và khả năng sử dụng ngoại ngữ, phục vụ mục tiêu quốc tế hóa Nhà trường.

Ngoài ra, đây là tiền đề giúp mở rộng hợp tác quốc tế và tìm kiếm thêm cơ hội trao đổi học thuật, đặc biệt là những chuyến đi thực tế nước ngoài miễn phí chi phí cho sinh viên Khoa trong những năm sau.

Một lần nữa, Khoa Dược xin chân thành cảm ơn đến giảng viên và các bạn sinh viên đã tham gia chương trình.

Chúng ta cùng nhau xem lại video ngắn do sinh viên Khoa Dược TDTU (SV Võ Nguyễn Huy Hoàng) thực hiện.