CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ tuyển dụng Dược sĩ Dược lâm sàng

VAI TRÒ CHÍNH


-    Đảm bảo tăng cường vai trò của Dược sĩ Dược lâm sàng. 
-    Đảm bảo tăng cường kĩ năng chuyên môn liên quan đến Dược lâm sàng như đi buồng bệnh cùng Bác sĩ, bình đơn thuốc, bình bệnh án, v.v..
-    Đảm bảo kiến thức chuyên môn cần thiết trong công tác lâm sàng.  


NHIỆM VỤ


1.    Nhóm công việc chuyên môn 
(Trọng số: 90%)
-    Xây dựng chương trình huấn luyện lâm sàng. 
-    Triển khai hoạt động Dược lâm sàng tại các bệnh viện/phòng khám theo quy định . 
-    Tham gia xây dựng chương trình đào tạo chuyên môn liên tục về Dược lâm sàng. 
-    Tăng cường sử dụng thuốc hiệu quả.
-    Giảm các rủi ro sai sót liên quan đến thuốc và sử dụng thuốc. 
-    Nâng cao hoạt động lâm sàng của Dược sĩ. 
-    Xây dựng hoạt động Dược sĩ lâm sàng liên quan đến các khoa cận lâm sàng
-    Triển khai Dược lâm sàng tại Bệnh viện/Phòng khám theo quy định. 
-    Hỗ trợ góp ý phản hồi các vấn đề liên quan đến Dược lâm sàng, sai sót thuốc, sử dụng thuốc hiệu quả, v.v…
2.    Nhóm công việc hỗ trợ/ dự án 
(Trọng số: 10%)
-    Tham gia hỗ trợ các chương trình nghiên cứu. 
-    Cập nhật tình hình chuyên môn các khoa Dược Bệnh viện/Phòng khám
-    Thực hiện huấn luyện, giảng dạy các chương trình CME của Dược 
 

TRÌNH ĐỘ & KINH NGHIỆM

- Dược sĩ sau đại học

- Kinh nghiệm: ít nhất  4 năm kinh nghiệm làm việc trong Dược lâm sàng

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-028) 37  761  043
Kết nối với TDTU