Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân lao đa đề kháng và siêu kháng thuốc

Bệnh lao do vi khuẩn chi Mycobaterium giả thuyết có nguồn gốc hơn 150 triệu năm và hiện nay đã trở thành một trong những bệnh truyền nhiễm hàng đầu nguy hiểm tính mạng. Bệnh nhân lao đa đề kháng và siêu đề kháng chịu ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp không chỉ bởi bệnh lao và các bệnh cơ hội mà còn các yếu tố chủ quan khác như chi phí y tế, các vấn đề xã hội.

Trong một nghiên cứu tổng quan được công bố trên tạp chí The Journal of the Pakistan Medical Association, TS. Võ Xuân Nam và cộng sự đã Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân lao đa đề kháng và kháng thuốc phổ rộng. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách khai thác trên các nghiên cứu và công bố liên quan có trích dẫn trên các cơ sở dữ liệu lớn như PubMed, Cochrance, and Google Scholar. Kết quả cho thấy chất lượng cuộc sống các bệnh nhân mắc bệnh lao bị ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ bởi sự đề kháng mạnh của vi khuẩn lao mà còn bởi áp lực kinh tế cũng như áp lực từ cộng đồng. Các bệnh nhân lao đa đề kháng sau khi được điều trị khỏi vẫn còn để lại những di chứng nặng nề về mặt thể chất cũng như tâm lý xã hội.

Đây là một trong những nghiên cứu công bố quốc tế được thực hiện hoàn toàn bởi các sinh viên Khoa Dược dưới sự hướng dẫn của TS. Võ Xuân Nam, giảng viên  cơ hữu chuyên ngành Quản lý Dược.

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-28) 37  761  043
Kết nối với TDTU