Hội thảo chuyên đề: “Công nghệ nano ứng dụng trong nghiên cứu phát triển thuốc mới”

Ngày 30/10/2015 tại phòng A403, trường Đại học Tôn Đức Thắng, Giáo sư Jeong Hill Park đã đến thăm và có buổi giới thiệu Đại học quốc gia Seoul (SNU) tới các sinh viên Dược, đã và thảo luận với khoa Dược và các sinh viên của Khoa Dược. Trong 30 phút trao đổi, Giáo sư Park đã trình bày những yêu cầu và thủ tục để học cao học Dược tại SNU, các chương trình trao đổi sinh viên hiện có của trường SNU, học bổng của SNU cho sinh viên nước ngoài.

GS.%20Park%20Jeong%20Hill%20gi%E1%BB%9Bi%20thi%E1%BB%87u%20v%E1%BB%81%20SNU_0.jpg
GS. Park Jeong-Hill giới thiệu về Đại học Quốc Gia Seoul
GS.%20Park%20Jeong%20Hil%20trong%20ph%E1%BA%A7n%20v%E1%BA%A5n%20%C4%91%C3%A1p_0.jpg
GS. Park Jeong-Hill trong phần trả lời câu hỏi
Qu%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20trong%20bu%E1%BB%95i%20h%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A3o_0.jpg
Quý đại biểu tham dự hội thảo

Vào lúc 13:30-15:00 cùng ngày Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với các giảng viên của Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Công nghệ nano ứng dụng trong nghiên cứu phát triển thuốc mới”. Đầu tiên tiến sĩ Nguyễn Công Trị có bài thuyết trình với đề tài “Tiểu phân nano ứng dụng trong nghiên cứu phát triển thuốc hướng đích tác dụng”, thảo luận về nguồn gốc và lịch sử phát triển của công nghệ nano trên thế giới và Việt Nam; tính khả thi về giá cả khi áp dụng công nghệ Nano trong nghiên cứu phát triển thuốc; sự an toàn của các sản phẩm phụ tu từ việc diều chế vật liệu nano; sự khác biệt và định nghĩa của một số thuật ngữ chuyên ngành. 

TS.%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20C%C3%B4ng%20Tr%E1%BB%8B%20tr%C3%ACnh%20b%C3%A0y%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh_0.jpg
TS. Trương Công Trị trong phần báo cáo của mình

Tiếp đến, TS. Bùi Chí Bảo trình bày về đề tài nghiên cứu của mình với chủ đề  “Hướng điều trị bằng nano trong y học cá thể ung thư” với nội dung chủ yếu đề cập về thời gian phát triển thuốc công nghệ nano trong y học cá thể ung thư và những ví dụ trên thế giới áp dụng công nghệ này.

TS.%20B%C3%B9i%20Ch%C3%AD%20B%E1%BA%A3o%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20%C4%91%E1%BB%81%20t%C3%A0i%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20%C4%91i%E1%BB%81u%20tr%E1%BB%8B%20nano%20trong%20y%20h%E1%BB%8Dc%20c%C3%A1%20th%E1%BB%83%20ung%20th%C6%B0_0.jpg
TS. Bùi Chí Bảo báo cáo đề tài " Hướng điều trị bằng nano trong y học cá thể ung thư"

PGS. TS. Đỗ Thị Hồng Tươi báo cáo về đề tài: “Nghiên cứu bào chế và thử nghiệm tiền lâm sàng sản phẩm liposome paclitaxel điều trị ung thư”, thảo luận về những chế phẩm nano trong điều trị ung thư được lưu hành trên thị trường Việt Nam; những khó khăn và thuận lợi trong việc sàn xuất chế phẩm nano điều trị ung thư ở VN; và hướng phát triển sắp tới của chế phẩm nano paclitaxel ở VN.

PGS.TS%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20T%C6%B0%C6%A1i%20tr%C3%ACnh%20b%C3%A0y%20%C4%91%E1%BB%81%20t%C3%A0i%20Nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20b%C3%A0o%20ch%E1%BA%BF%20v%C3%A0%20th%E1%BB%AD%20nghi%E1%BB%87m%20ti%E1%BB%81n%20l%C3%A2m%20s%C3%A0ng%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20liposome%20paclitaxel%20%C4%91i%E1%BB%81u%20tr%E1%BB%8B%20ung%20th%C6%B0_0.jpg
PGS. TS. Đỗ Thị Hồng Tươi đang trình bày báo cáo

Kết thúc buổi hội thảo là bài trình bày về đề tài “Công nghệ nano ứng dụng trong Dược Mỹ Phẩm” của tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh. Tiến sĩ Hạnh trả lời câu hỏi sinh viên về sản xuất và ứng dụng nano trong Dược Mỹ Phẩm; định nghĩa Dược Mỹ Phẩm, sự khác biệt giữa Dược Mỹ Phẩm và Mỹ Phẩm và những yêu cầu chất lượng của Dược Mỹ Phẩm

TS.%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh%20trong%20ph%E1%BA%A7n%20tr%E1%BA%A3%20l%E1%BB%9Di%20c%C3%A2u%20h%E1%BB%8Fi_0.jpg
Phần trả lời câu hỏi của TS. Nguyễn Đức Hạnh

 

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-028) 37  761  043
Kết nối với TDTU