Nhảy đến nội dung

Hội thảo Dược học Châu Á AsiaPharm V

Hội thảo Dược học Châu Á (AsiaPharm) là hội thảo quốc tế nhằm thúc đẩy những tiến bộ trong khoa học dược phẩm. AsiaPharm I được tổ chức tại Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam vào năm 2016 và sau đó là tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc (AsiaPharm II, 2017), Học viện Công nghệ Bandung, Indonesia (AsiaPharm III, 2018) và Đại học Teknologi MARA, Malaysia (AsiaPharm IV, 2019).

AsiaPharm V sẽ được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam; Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc; Viện Công nghệ Bandung, Indonesia và Đại học Teknologi MARA, Malaysia với chủ đề “Tiến bộ và thành tựu trong lĩnh vực Dược học và Y sinh”. Hội thảo sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8 năm 2023. AsiaPharm V nhằm mục đích trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về những đổi mới, xu hướng và mối quan tâm trong lĩnh vực Dược trong nước và quốc tế. Một loạt các hoạt động sẽ được diễn ra trong hội thảo, bao gồm các báo cáo chuyên đề, thuyết trình, poster, triển lãm, hoạt động giao lưu. Thông qua các hoạt động này, người tham gia có thể tìm hiểu về những phát hiện và xu hướng tiên tiến trong dược phẩm và mở rộng mạng lưới của họ.

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

AsiaPharm là hội thảo khoa học quốc tế mang đến cơ hội để kết nối các chuyên gia và nhà nghiên cứu từ các lĩnh vực khác nhau liên quan đến dược phẩm. Tiếp nối là AsiaPharm V với chủ đề “Tiến bộ và thành tựu trong lĩnh vực Dược học và Y sinh” tập trung vào nhiều lĩnh vực, bao gồm:

- Hóa Hữu Cơ & Hóa dược;

- Phân tích & Kiểm nghiệm;

- Công nghệ Sinh học Dược phẩm;

- Bào chế & công nghiệp Dược;

- Dược liệu & Hợp chất tự nhiên;

- Dược lý & Dược lâm sàng;

- Quản lý Dược phẩm & Kinh tế Dược;

- Phát triển thuốc đa mô hình.

tdtu

 

tdtu

 

tdtu

Các thông tin khác về hội thảo như keynote speaker, About AsiaPharm, Committees, Call for abstract, Important dates, Useful Information, Registration, Schedule at a glance, Plenary Lectures, Contact us,... xem tại website hội thảo : https://asiapharmv.tdtu.edu.vn/

Thông tin chi tiết về hội nghị: tại đây