Nhảy đến nội dung

Lễ ký kết MoU giữa Khoa Dược - TDTU với Khoa Dược - Trường ĐH Hasanuddin (Indonesia)

Vào ngày 05/05/2023, Khoa Dược tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Dược - TDTU với Khoa Dược - Trường Đại học Hasanuddin (Indonesia) và seminar trao đổi học thuật “Vietnamese Medicinal Plants” với Khoa Dược, Đại học Hasanuddin (Indonesia).

Nhằm thực hiện chủ trương của nhà Trường trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và nhằm tạo điều kiện giao lưu trao đổi giữa sinh viên Khoa Dược, Trường Đại học Tôn Đức Thắng với sinh viên Khoa Dược, Đại học Hasanuddin, Indonesia. 

Đại học Hasanuddin (Indonesia) được xếp vào Top 1201–1500 thế giới (THE World University Rankings 2023); top 401–600 thế giới (THE Impact Rankings 2022); top 401–500 thế giới (THE Asia University Rankings 2022).

Về phía Khoa Dược, Trường Đại học Tôn Đức Thắng:

- Tiến sĩ Nguyễn Trường Huy – Phụ trách Khoa Dược.

- Tiến sĩ Nguyễn Minh Hiền – Giảng viên phụ trách Hợp tác quốc tế.

- Cùng các giảng viên, viên chức và sinh viên Khoa.

Về phía Khoa Dược, Đại học Hasanuddin (Indonesia)

- Giáo sư Tiến sĩ Rer Nat Mariatti Manggau, Apt – Trưởng Khoa Dược

- Tiến sĩ Yulia Yusrini Djabir, Apt – Phó Trưởng khoa Hợp tác, Nghiên cứu và Đổi mới

- Giáo sư Tiến sĩ Elly Wahjudin, DEA, Apt – Trưởng phòng thí nghiệm Biofarmaka

- Tiến sĩ Risfah Yulianty, Apt – Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng

- Tiến sĩ Herlina Rante, Apt – Trưởng bộ môn Khoa học và công nghệ Dược

- Tiến sĩ Muhammad Aswad, Apt – Trưởng bộ môn Khoa học Dược - chương trình sau đại học

- Tiến sĩ Nurhasni Hasan, Apt – Trưởng bộ môn - chương trình cử nhân Dược

- Tiến sĩ M. Aryadi Arsyad, Tiến sĩ – Trưởng bộ môn Sinh lý học

- 05 sinh viên cao học.

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)Hasanuddin (Indonesia)

Hasanuddin (Indonesia)