Nhảy đến nội dung

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MoU) cấp Trường với Viện Graduate School of International Agricultural Technology, Đại Học Quốc Gia Seoul (Hàn Quốc)

Vào ngày 20/03/2024, tại Phòng họp C Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Khoa Dược đã tổ Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MoU) cấp Trường với Viện Graduate School of International Agricultural Technology, Đại Học Quốc Gia Seoul (Hàn Quốc).

Nhằm thực hiện chủ trương của nhà Trường trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và nhằm tạo điều kiện giao lưu trao đổi giữa sinh viên Khoa Dược và Khoa Khoa Học Ứng Dụng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng với sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Viện Graduate School of International Agricultural Technology, Đại Học Quốc Gia Seoul, Hàn Quốc.

Về phía Trường Đại học Tôn Đức Thắng:

- TS. Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng.

- TS. Đinh Hoàng Bách - Viện trưởng, Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế (INCRETI).

- GS. TS. Nguyễn Minh Đức - Nguyên Trưởng Khoa, Khoa Dược.

- TS. Nguyễn Trường Huy - Trưởng Khoa, Khoa Dược.

- TS. Đỗ Tường Hạ - Trưởng Khoa, Khoa học ứng dụng.

- TS. Nguyễn Minh Hiền - Trợ lý Trưởng Khoa, Khoa Dược.

- TS. Lê Quốc Việt - Trợ lý Trưởng Khoa, Khoa Dược.

Về phía Viện Graduate School of International Agricultural Technology, Đại Học Quốc Gia Seoul (Hàn Quốc):

- GS. Doman Kim - Viện trưởng, Viện GSIAT, Đại Học Quốc Gia Seoul (Hàn Quốc).

- GS. Taeyoon Kim - Phó Viện trưởng, Viện GSIAT, Đại Học Quốc Gia Seoul (Hàn Quốc).

- TS. Hayeong Kim - Nghiên cứu viên, Viện Institutes of Green-Bio Science & Technology, Đại Học Quốc Gia Seoul (Hàn Quốc).

Tính đến hiện tại Đại học Quốc Gia Seoul (Hàn Quốc) được xếp vào hạng 62 thế giới (THE World University Rankings 2024); hạng 44 thế giới (THE World Reputation Rankings 2022); hạng 11 (THE Asia University Rankings 2023).

Viện Graduate School of International Agricultural Technology, Đại học Quốc Gia Seoul là một Viện nghiên cứu và đào tạo Sau Đại Học, trực thuộc Đại học Quốc Gia Seoul. Viện được thành lập năm 2011 và phát triển đến nay với 5 hướng chuyên ngành nghiên cứu – đào tạo chính Khoa học động vật ứng dụng, Công nghệ sinh học thực phẩm, Công nghệ sinh học cây trồng, Kỹ thuật sinh thái xanh, Hợp tác phát triển nông nghiệp quốc tế. Tầm nhìn của Viện là đào tạo các chuyên gia quốc tế cho nền nông nghiệp toàn cầu hóa, chuyển giao các công nghệ nông nghiệp cao, cung cấp các khóa học cơ bản chuyên môn, thực tập nghề nghiệp, khóa đào tạo chuyên môn, giáo dục về văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục tâm lý để tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền nông nghiệp quốc tế. Ngoài ra Viện cũng có một hệ thống cơ sở vật chất tốt phục vụ nghiên cứu và sinh hoạt của sinh viên, với 21 Giáo sư đầu ngành. Sự hợp tác giữa hai trường sẽ giúp cho sinh viên hai Khoa, Khoa Dược và Khoa Khoa Học Ứng Dụng được trao đổi và tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, cũng như tham gia nghiên cứu khoa học ở Viện GSIAT, Seoul National University, giúp nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng cạnh tranh của sinh viên tốt nghiệp trên thị trường lao động hiện nay.

Trên cơ sở đó, Trường Đại học Tôn Đức Thắng ký kết MoU cấp Trường với Viện Graduate School of International Agricultural Technology, Đại Học Quốc Gia Seoul trước nhu cầu hợp tác của 02 tổ chức với nội dung như sau:

+ Tìm hiểu và trao đổi về lĩnh vực hợp tác nghiên cứu.

+ Chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hóa với sinh viên, giảng viên.

+ Tổ chức trao đổi, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và chương trình hợp tác quốc tế dành cho sinh viên ngành Dược học, Khoa Dược và ngành Công Nghệ Sinh Học, Khoa Khoa Học Ứng Dụng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

+ Tuyển sinh sau đại học dành cho sinh viên ngành Dược học, Khoa Dược và ngành Công Nghệ Sinh Học, Khoa Khoa Học Ứng Dụng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

GSIAT

GSIAT

GSIATGSIATGSIATGSIATGSIATGSIAT

GSIAT