Nhảy đến nội dung

Quy tắc ứng xử sinh viên, 5 đặc trưng của sinh viên TDTU

Sinh viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) sẽ có 5 đặc trưng sau đây:

🌟 Kỷ luật: Sinh viên TDTU được nhận diện là có kỷ luật trong học tập và cuộc sống.

🌟 Lễ phép: Sinh viên thể hiện lễ phép, tôn trọng giảng viên, viên chức, người lao động và mọi người.

🌟 Chuyên nghiệp: Sinh viên TDTU đều phát triển chuyên môn và có thái độ chuyên nghiệp trong công việc.

🌟 Sáng tạo: TDTU khuyến khích sinh viên sáng tạo, tìm kiếm giải pháp mới.

🌟 Phụng sự: Sinh viên thường tham gia các hoạt động phụng sự cộng đồng và xã hội.

Quy tắc ứng xử của sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU):

1. Tạo lập môi trường văn minh và có chuẩn mực

2. Bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản của Nhà trường

3. Tôn trọng quyền tự do cá nhân

4. Tự do thể hiện quan điểm cá nhân trong khuôn khổ pháp luật

5. Sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử có hiệu quả và bền vững

6. Ứng xử văn minh trong học thuật

7. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ

Tìm hiểu thêm tại: https://undergrad.tdtu.edu.vn/huong-dan/sinh-vien-tdtu