Nhảy đến nội dung

Seminar học thuật với Professor Chrostowska Anna

Vào ngày 01/04/2024 tại F310 diễn ra buổi seminar học thuật với Professor Chrostowska Anna

Chương trình có sự tham gia của khách mời:
- Prof. Anna Chrostowska – Đại Học Pau et Pays de l'Adour.

Chương trình chi tiết với nội dung:
Journal club: A close-up shot of protein-protein docking, from experiment to theory and reverse with the PROTAC performers
Người báo cáo: Prof. Anna Chrostowska

Chương trình trao đổi đầy ý nghĩa, kinh nghiệm.

GSGSGS