Nhảy đến nội dung

Seminar “Pharmaceutical Sciences: Recent trends and application”

Sáng ngày 29/06/2022 tại seminar “Pharmaceutical Sciences: Recent trends and application” chính thức khai mạc dưới hình thức trực tuyến thông qua nền tảng Zoom.

GS. Nguyễn Minh Đức
GS. TS. Nguyễn Minh Đức phát biểu khai mạc hội thảo.

Seminar diễn ra từ ngày 29/06 đến ngày 30/06/2022 do Khoa Dược, Trường đại học Tôn Đức Thắng đại diện tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu sinh đến từ các nước: Hàn Quốc, Canada, Cameroon, Thái Lan và Việt Nam kể đến như: Trường đại học Quốc Gia Seoul (Hàn Quốc),...

Với chủ đề Pharmaceutical Sciences: Recent trends and application, chương trình có sự tham gia của 06 đại biểu quốc tế, 01 đại biểu trong nước cùng 05 giảng viên Khoa Dược Đại học Tôn Đức Thắng với 12 đề tài báo cáo.

No

TITLE

INDICATOR

NOTE

SECTION 1 - 8:30-11:00 (29/06/2022)

 

Opening Remark

 

 

1

Multi-functional materials for biomedical applications

Ut Dong Thach, Ph.D

Faculty of Pharmacy, TDTU

2

CRISPR/Cas9 genome editing-mediated restructuring of tumor immune microenvironment for prevention of metastasis

Dongyoon Kim, Ph.D

Seoul National University, Korea

3

Nanomedicine for photothermal cancer therapy and cancer immunotherapy

Quoc-Viet Le, Ph.D

 Faculty of Pharmacy, TDTU

4

Vitamin E derivatives as natural anti-inflammatory agent: from hit to lead

Chau Phi Dinh, Ph.D

OmegaChem, Canada Quebec, QC

SECTION 2 - 13:30-16:30- (29/06/2022)

1

Studies on cytotoxic and antioxidant secondary metabolites of Vietnamese plant Aspidistra letreae

Hien Minh Nguyen, Ph.D

Faculty of Pharmacy, TDTU

2

Isolation and bioactivity of natural product in Cameroon

Assoc. Prof. Maurice Ducret Awoufack, PhD

University of Dschang, Cameroon

3

Seaweed as a source of novel bioceuticals

Bao Le, Ph.D

Faculty of Pharmacy, TDTU

4

Pharmacologic ascorbate primes pancreatic cancer cells for death by rewiring cellular energetics and inducing DNA damage

Visarut Buranasudja, Ph.D.

Chulalongkorn University, Thailand

SECTION 3 - 8:30-11:30- (30/06/2022)

1

Developing a quantitative HPLC method for the simultaneous determination of multiple saponins in Panax vietnamensis by a single reference standard

Huy Truong Nguyen, Ph.D

Faculty of Pharmacy, TDTU

2

Functional omics for the advancement of personalized and predictive medicine

Phuoc Long Nguyen, M.D. Ph.D. Assistant Professor

Inje University

College of Medicine, Department of Pharmacology PharmacoGenomics Research Center (PGRC)

3

Click-type reaction as an approach to finding new active compounds

Muhammad Aswad, Ph.D

Hasanuddin University, Indonesia

4

Silver nanoparticles, their potential in fighting antimicrobial resistance

Thi Thu Hoai Nguyen, PhD. Associate Professor

International University, Vietnam

Seminar được tổ chức là cơ hội gặp gỡ, giao lưu dành cho các nhà khoa học; tăng cường mạng lưới hợp tác quốc tế, chia sẻ và học hỏi thông tin về lĩnh vực Dược; quảng bá Trường Đại học Tôn Đức Thắng đến các nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước; là cơ hội để sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng có cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật; là tiền đề để mở rộng hội thực tập nghề nghiệp, internship cho sinh viên và hợp tác trao đổi nghiên cứu khoa học trong tương lai.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

TS. Lê Quốc Việt
TS. Lê Quốc Việt trình bày chủ đề Nanomedicine for photothermal cancer therapy and cancer immunotherapy
Kim DongYoon
TS. Dongyoon Kim trình bày đề tài CRISPR/Cas9 genome editing-mediated restructuring of tumor immune microenvironment for prevention of metastasis
TS. Lê Bảo
TS. Lê Bảo trình bày chủ đề Seaweed as a source of novel bioceuticals.
TS. Maurice Ducret Awoufack
TS. Visarut Buranasudja trình bày chủ đề Pharmacologic ascorbate primes pancreatic cancer cells for death by rewiring cellular energetics and inducing DNA damage.
TS. Nguyễn Minh Hiền
TS. Nguyễn Minh Hiền trình bày chủ đề Studies on cytotoxic and antioxidant secondary metabolites of Vietnamese plant Aspidistra letreae