Nhảy đến nội dung

Seminar trao đổi học thuật ngày 01/07/2024

Vừa qua, vào ngày 01/07/2024, Khoa Dược Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức seminar trao đổi học thuật với các giáo sư đến từ Trường Đại học Toyama và Trường Đại học Hiroshima tại Nhật Bản.

Về phía khách mời:

- Professor Hiroyuki Morita - Trường Đại học Toyama, Nhật Bản.

- Professor Kenji Arakawa - Trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản.

- Ms. Mary Hannah Rose A. Padayao - Trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản.

Về phía Khoa Dược:

- GS. TS. Nguyễn Minh Đức - Nguyên Trưởng Khoa

- TS. Nguyễn Trường Huy - Trưởng Khoa

- TS. Nguyễn Minh Hiền - Trợ lý Trưởng Khoa

- Giảng viên, Viên chức và sinh viên Khoa

Buổi seminar học thuật sẽ tạo cơ hội cho sinh viên có thể lắng nghe những kinh nghiệm nghiên cứu khoa học từ các chuyên gia, giáo sư. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để mở rộng hợp tác nghiên cứu của giảng viên và trao đổi sinh viên trong tương lai, giúp mở rộng mạng lưới học thuật.

1.7.20241.7.20241.7.20241.7.20241.7.20241.7.20241.7.20241.7.20241.7.20241.7.20241.7.2024