Nhảy đến nội dung

Sinh hoạt học thuật và Journal club tháng 11 năm 2023

Vào ngày 16/11/2023 tại Phòng họp C diễn ra buổi sinh hoạt học thuật và journal club tháng 11 năm 2023.

Chương trình sẽ có sự tham gia của khách mời là TS. Homar Salcedo Barcena của Trường CUNY Kingsborough Community College tại bang New York, Hoa Kỳ là học giả chương trình Fulbright Hoa Kỳ – ASEAN.

Chương trình chi tiết của buổi sinh hoạt học thuật gồm có:

- TS. Nguyễn Minh Hiền giới thiệu về Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

- TS. Homar Salcedo Barcena giới thiệu về Trường CUNY Kingsborough Community College tại bang New York, Hoa Kỳ.

- Sinh hoạt học thuật: TS. Lê Bảo trình bày "New Insights on Antibacterial Properties of Natural Extracts"

- Journal Club: ThS. Chung Khánh Linh trình bày "Three-Pronged Attack by Homologous Far-red/NIR AIEgens to Achieve 1+1+1>3 Synergistic Enhanced Photodynamic Therapy".

Chương trình trao đổi đầy ý nghĩa, kinh nghiệm.

Trong lần tiếp theo, dự kiến ngày 30/11/2023, TS. Homar sẽ có buổi chia sẻ với sinh viên để giới thiệu về văn hóa, học bổng, hệ thống giáo dục Mỹ.