Nhảy đến nội dung

Sinh viên Đại học La Trobe (Australia) trao đổi học thuật tại TDTU

Vào ngày 14/11/2022 đã tổ chức buổi sinh hoạt định hướng dành cho sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại Học La Trobe với chương trình ngắn hạn chủ đề “Công nghệ nghiên cứu phát triển và sản xuất thuốc ở Việt Nam”.

La Trobe

Chương trình ngắn hạn về Công nghệ nghiên cứu phát triển và sản xuất thuốc ở Việt Nam (Overview of the technology for drug development and manufacturing in Vietnam) là một chương trình kéo dài 02 tuần dành cho sinh viên của Trường ĐH La Trobe, Úc và sinh viên của Trường ĐH Tôn Đức Thắng tham gia vào đồ án, bao gồm các lớp học, các chuyến đi thực tế và các hoạt động giao lưu. Từ đó giúp sinh viên tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thực tế về các lĩnh vực: nghiên cứu phát triển và sản xuất thuốc, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản trị dự án... đồng thời giúp sinh viên của Trường có cơ hội tiếp xúc với bạn bè từ nhiều quốc gia trên thế giới để tăng cường sự tự tin và khả năng sử dụng ngoại ngữ, phục vụ mục tiêu quốc tế hóa Nhà trường.

Chương trình bao gồm có 11 sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng và 12 sinh viên Trường Đại Học La Trobe.

Sinh viên được tham gia khóa học dưới sự giảng dạy của Giảng viên khoa Dược Đại học Tôn Đức Thắng và Công ty Colorcon Việt Nam:
- Chuyên đề: Computational drug design
- Thực hành: Manufacturing of medicated oil and balm
- Thực hành: Manufacturing of drug tablet
- Thực hành: Quality control of pharmaceutical product
- Chuyên đề và thực hành: Coating technique in Pharmacy (Coating school)

Chúc các bạn hoàn thành tốt khóa học.