Nhảy đến nội dung

Thành phần hóa học và tác dụng độc tế bào ung thư của cây Ngâu và Ngâu nhót

Tác dụng gây độc tế bào ung thư (cytotoxicity) là một trong những hoạt tính sinh học của hợp chất tự nhiên được quan tâm và nghiên cứu nhiều nhất nhằm mở ra những triển vọng trong điều trị ung thư.

Ngâu
Cây Ngâu và Ngâu nhót

Trong nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Natural Product Research, từ thân và vỏ hai loài cây thu hái ở miền Nam Việt Nam là Ngâu (Aglaia odorata) và Ngâu nhót (Aglaia elaeagnoidea), nhóm tác giả đã phân lập được hai hợp chất mới có khung rocaglamide: 8b-O-5-oxohexylrocaglaol (1) và elaeagnin (2), cùng với 12 hợp chất đã được phân lập trước đây. Cấu trúc hóa học của các chất trên được xác định bằng các phương pháp phổ, chủ yếu là phổ NMR 1D và 2D.

8b-O-5-oxohexylrocaglaol và Elaeagnin

Hoạt tính gây độc tế bào in vitrocủa các hợp chất trênđược đánh giá trên dòng tế bào ung thư gan HepG2 ở người thông qua thử nghiệm SRB. Ba hợp chất rocaglamide là dehydroaglaiastatin (13), 8b-O-5-oxohexylrocaglaol (1) và rocaglaol (5) thể hiện khả năng độc tế bào mạnh với giá trị IC50 tương ứng là 0.69µM, 4.77µM và 7.37 µM. Kết quả này mở ra tiềm năng nghiên cứu hoạt tính kháng ung thư của các hợp chất phân lập được từ hai loài nói trên.

Bài báo có sự tham gia nghiên cứu của TS. Phạm Phước Điền và TS. Nguyễn Đình Hiệp thuộc Tổ bộ môn Hóa, Khoa Dược, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Xem bài báo tại: Chemical constituents of Aglaia elaeagnoidea and Aglaia odorata and their cytotoxicity: Natural Product Research: Vol 0, No 0 (tandfonline.com)

Quang Thư tổng hợp.