Nhảy đến nội dung

Trao thư Bổ nhiệm Adjunct Professor cho Professor Jongman Yoo

Vào ngày 06/06/2024 tại Phòng họp C Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Khoa Dược tổ chức trao thư bổ nhiệm Adjunct Professor cho Professor Jongman Yoo của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (thời hạn từ ngày 01/04/2024 đến ngày 31/03/2027).

Professor Jongman Yoo – Giáo sư tại Đại học Y khoa CHA (Hàn Quốc), CEO Công ty ORGANOIDSCIENCES Co., LTD.

Professor Jongman Yoo được xếp hạng 5 theo Qui định về xếp hạng chuyên gia theo quy định Nhà trường. Đơn vị công tác: Department of Microbiology, School of Medicine, CHA University (xếp hạng thứ 601-650th theo QS WUR Ranking, 2023; và thứ 1844th in Best Global Universities theo US. News), 2023.

Thành tựu nghiên cứu của Professor Jongman Yoo (tính đến ngày 21/02/2024): tổng số bài báo 42 bài, tổng số trích dẫn 923, chỉ số H-Index 14; 01 chương sách; 11 bằng sáng chế Hàn Quốc, 01 bằng sáng chế Nhật Bản.

Nội dung hợp tác:

- Hợp tác nghiên cứu khoa học, chia sẻ chuyên đề cho Giảng viên - Sinh viên.

- Hợp tác hỗ trợ tuyển dụng sinh viên TDTU

- Đồng hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp.

- Báo cáo seminar khoa học/Journal Club.

- Các hoạt động giao lưu trao đổi học thuật, của Khoa (nếu có).

Khoa Dược rất vinh dự khi nhận được sự hợp tác của Professor Jongman Yoo.