Tuyển sinh 2021

Thông báo phương án tuyển sinh Ngành Dược 2021 (Chính thức)

Nhà trường dự kiến tuyển sinh ngành Dược (mã ngành 7720201) năm 2021 theo 04 phương thức:

PHƯƠNG THỨC 1: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP BẬC THPT

ĐỢT 1: DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT ĐÃ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TDTU

Xét tuyển theo kết quả học tập của 05 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT trong năm 2021 tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ (gọi tắt trường THPT ký kết).

Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: dự kiến từ 05/04 – 25/05/2021

 • Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: từ 15/4 - 29/5/2021
 • Chi tiết về quy định xét tuyển theo kết quả học tập 05 Học kỳ đợt 1 (xem chi tiết)
 • Tổ hợp xét tuyển: Toán, Anh, Hóax2.
 • Điều kiện: 
  • Trung bình mỗi môn ≥ 6,50
  • Hóa ≥ 8,00 và Anh, Sinh ≥ 7,00 và Văn ≥ 6,00
  • Học lực lớp 12 đạt GIỎI. 
  • Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển.
 • Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển, điểm đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào sẽ đăng ký xét tuyển trực tuyến tại một trong hai website sau:
  • https://admission.tdtu.edu.vn;
  • https://xettuyen.tdtu.edu.vn.
 • Tra cứu

ĐỢT 2: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC

 • Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến:dự kiến từ 01/06 – 10/07/2021
 • Chi tiết về quy định xét tuyển theo kết quả học tập 06 Học kỳ đợt 2 (xem chi tiết)
 • Tổ hợp xét tuyển: Toán, Anh, Hóax2. 
 • Điều kiện: 
  • Trung bình mỗi môn ≥ 6,50
  • Hóa ≥ 8,00 và Anh, Sinh ≥ 7,00 và Văn ≥ 6,00
  • Học lực lớp 12 đạt GIỎI. 
  • Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển.
 • Tra cứu:

Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước. 

  PHƯƠNG THỨC 2: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2021 
  • Tổ hợp xét tuyển của ngành Dược: A00; B00; D07, trong đó Hóa hệ số 2.
  • Hướng dẫn đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT 2021 (xem chi tiết)
  PHƯƠNG THỨC 3: ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA TDTU

  TDTU ưu tiên xét tuyển các đối tượng sau:

  a. Đối tượng 1: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM.

  Đợt 1 (dự kiến 05/04 – 25/05/2021): dành cho thí sinh các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 05HK

  • Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Anh, Hóa*2.
  • Điều kiện
   • ĐTB 5HK từng môn trong tổ hợp phải đạt từ 8,0
   • Môn Văn ≥ 6,00, môn Sinh ≥ 7,00
   • Học lực lớp 12 loại Giỏi
  • Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo “Điểm xét tuyển” từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 5HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp
  • Tra cứu danh sách các trường THPT được ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 tại đây
  • Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 05HK dành cho đối tượng 1 – đợt 1 (xem tại đây)

  Đợt 2 (dự kiến 01/06 – 10/07/2021): dành cho thí sinh tất cả các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 06HK

  • Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Anh, Hóa*2. Điều kiện
   • ĐTB 5HK từng môn trong tổ hợp phải đạt từ 8,25
   • Môn Văn ≥ 6,00, môn Sinh ≥ 7,00
   • Học lực lớp 12 loại Giỏi
  • Danh sách các trường THPT được ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 (xem chi tiết)
  • Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo “Điểm xét tuyển” từ cao xuống thấp.
  • Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 06 HK dành cho đối tượng 1 – đợt 2 (xem tại đây)

   b. Đối tượng 2: Thí sinh đạt một trong các thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố năm 2021, đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12.

   • Các lĩnh vực của cuộc thi KHKT cấp Quốc gia ưu tiên xét tuyển vào ngành Dược:
    • Khoa học động vật
    • Hóa Sinh
    • Y Sinh và khoa học Sức khỏe
    • Sinh học tế bào và phân tử
    • Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin
    • Vi Sinh
    • Khoa học Thực vật
    • Hóa học
    • Năng lượng: Hóa học
    • Khoa học vật liệu
    • Toán học
   • Môn ưu tiên xét tuyển cho học sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, quốc gia: Toán - Anh - Hóa - Sinh
   • Thí sinh thuộc đối tượng 2, hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 được cộng điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi đạt được theo quy định tại đây.

   Đợt 1 (dự kiến 05/04 – 25/05/2021): dành cho thí sinh các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 05HK

   • Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Anh, Hóa*2.
   • Điều kiện
    • ĐTB 5HK từng môn trong tổ hợp phải đạt từ 6,5
    • Hóa ≥ 8,00 và Anh, Sinh ≥ 7,00 và Văn ≥ 6,00 và học lực lớp 12 đạt GIỎI
    • Ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng 2 đợt 1: 30 điểm
   • Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 5HK THM2  hoặc ĐXT 5HK TBHK2  từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 5HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp.
    • Điểm xét tuyển 5 học kỳ theo tổ hợp môn 2 (ĐXT 5HK THM2)là Tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển; cộng Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

     • ĐXT 5HK THM2 = ĐTB 5HK mh1 + ĐTB 5HK mh2 + ĐTB 5HK mh3 * 2  + Điểm ưu tiên theo thành  tích học sinh giỏi + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

    • Thang điểm xét tuyển là thang 40 điểm, làm tròn đến 02 chữ số thập phân;Trong đó, α là Điểm ưu tiên theo trường THPT do TDTU qui định (trường chuyên/năng khiếu được cộng 2,0; trường trọng điểm được cộng 1,0);

    • Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (quy về thang điểm 40) bằng 4/3 lần điểm ưu tiên theo qui định của Bộ GD&ĐT

    • Tra cứu danh mục các Trường THPT ký kết năm 2021 (xem tại đây)

    • Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 05HK dành cho đối tượng 2 – đợt 1 (xem tại đây)

   Đợt 2 (dự kiến 01/06 – 10/07/2021): dành cho thí sinh tất cả các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 06HK

   • Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Anh, Hóa*2. Điều kiện
    • ĐTB 5HK từng môn trong tổ hợp phải đạt từ 6,5
    • Hóa ≥ 8,00 và Anh, Sinh ≥ 7,00 và Văn ≥ 6,00 và học lực lớp 12 đạt GIỎI
    • Ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng 2 đợt 1: 31 điểm
   • Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 6HK THM2 hoặc ĐXT 6HK THM2   từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 6HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp
   • Điểm xét tuyển 6 học kỳ theo tổ hợp môn 2 (ĐXT 6HK THM2)là Tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển; cộng Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). 

    • ĐXT 6HK THM2 = ĐTB 6HK mh1 + ĐTB 6HK mh2 + ĐTB 6HK mh3 * 2 + Điểm ưu tiên thành tích học sinh giỏi + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

   • Thang điểm xét tuyển là thang 40 điểm, làm tròn đến 02 chữ số thập phân; Trong đó, α là Điểm ưu tiên theo trường THPT do TDTU qui định (trường chuyên/năng khiếu được cộng 2,0; trường trọng điểm được cộng 1,0); Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (quy về thang điểm 40) bằng 4/3 lần điểm ưu tiên theo qui định của Bộ GD&ĐT

   • Tra cứu danh mục các Trường THPT ký kết năm 2021 (xem tại đây

   • Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 06 HK dành cho đối tượng 2 – đợt 2 (xem tại đây)

   PHƯƠNG THỨC 4: XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT

   Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

   Lưu ý:

   a) Tùy theo tình hình thực tế (số lượng hồ sơ dự tuyển theo từng phương thức trong các phương thức xét tuyển), Nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức, hoặc chỉ tiêu các ngành trong cùng nhóm ngành, công bố kết quả trúng tuyển cho từng phương thức để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

   b) Thí sinh được công bố trúng tuyển ở phương thức 1 và phương thức 3 chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi đã có Bằng (hoặc quyết định) tốt nghiệp THPT hợp lệ.

   KHOA DƯỢC

   Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
   Phone: (84-028) 37  761  043
   Kết nối với TDTU