FACULTY OF PHARMACY

 Room C011, 19 Nguyen Huu Tho Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: (84-28) 37  761  043
Kết nối với TDTU