Nhảy đến nội dung

Trang chủ

Khoa Dược - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Khoa Dược được thành lập với mục tiêu đào tạo ngành Dược chính quy trình độ đại học nhằm đào tạo đội ngũ dược sĩ có đủ tài, đủ tâm và nhiệt huyết để phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, cống hiến cho ngành dược Việt Nam.

 

35
Giảng viên
900
Sinh viên
72
Bài báo ISI/Scopus
50
Đối tác

Đội ngũ giảng viên

Thành viên Hội đồng trường
Giảng viên

Trưởng Khoa Dược

Trợ lý Trưởng Khoa Dược

Trợ lý Trưởng Khoa Dược

Video