Nhảy đến nội dung

Giảng viên trình độ cao

Khoa Dược Trường Đại học Tôn Đức Thắng quy tụ đội ngũ giảng viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tốt nghiệp từ các trường đại học uy tin tại các nước tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Australia, Đài Loan, Thái Lan... 

Hiện nay, khoa Dược đã có 35 giảng viên cơ hữu, trong đó có 1 Giáo sư, 15 Tiến sĩ, 1 Dược sĩ chuyên khoa II và 18 Thạc sĩ.

Danh sách các giảng viên chuyên ngành Dược:

Tiến sĩ Dược học; Đại học Hiroshima, Nhật Bản

Chuyên ngành: Dược liệu

Email: nguyenminhduc@tdtu.edu.vn

Tiến sĩ Dược học; Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

Chuyên ngành: Hóa phân tích & Kiểm nghiệm

Email: nguyentruonghuy@tdtu.edu.vn

Tiến sĩ Khoa học Dược, Đại học Toyama, Nhật Bản

Chuyên ngành: Hóa hợp chất tự nhiên

Email: nguyenminhhien@tdtu.edu.vn

Tiến sĩ Dược học, Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc

Chuyên ngành Bào chế - Hóa Lý Dược

Email: lequocviet@tdtu.edu.vn

TS. Nguyễn Đình Hiệp

Tiến sĩ Hóa kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Đan Mạch

Chuyên ngành: Hóa lý, Hóa hữu cơ, Hóa Dược, Hóa hợp chất tự nhiên

Email: nguyendinhhiep@tdtu.edu.vn

Tiến sĩ hóa lý; Đại học Pau et Pays de l'Adour, Pháp

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Email: vuthieny@tdtu.edu.vn

DS. CKI. Hạ Lan

Dược sĩ Chuyên khoa 2, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành Bào chế - Công nghiệp dược, Tổ chức Quản lý Dược

Email: trancaothuyhalan@tdtu.edu.vn

Tiến sĩ Y sinh; Đại học Ulsan, Hàn Quốc

Chuyên ngành: Y sinh

Email: dobichhang@tdtu.edu.vn

Tiến sĩ Hoá - Hoá lý vật liệu, Đại học Montpellier, Pháp

Chuyên ngành: Hoá – Hoá lý vật liệu

Email: thachutdong@tdtu.edu.vn

TS. Võ Xuân Nam

Tiến sĩ Xã hội học, Kinh tế và Quản lý Dược, Đại học Mahidol, Thái Lan

Chuyên ngành: Xã hội học, Kinh tế và Quản lý Dược

Email: voxuannam@tdtu.edu.vn

Tiến sĩ Dược học, chuyên ngành Sinh lý – Bệnh học, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

Chuyên ngành: Sinh lý – Bệnh học

Email: lethuyhuong@tdtu.edu.vn

Tiến sĩ Công nghệ Sinh học và Hóa Kỹ thuật, Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Dược

Email: lebao@tdtu.edu.vn

Tiến sĩ Dược học, Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc.

Chuyên ngành Dược lý, Độc chất và Dược lâm sàng

Email: phamductoan@tdtu.edu.vn

Tiến sĩ chuyên ngành Y học phân tử, Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc

Chuyên ngành Y học phân tử

Email: trangiabuu@tdtu.edu.vn

TS. Hồ Thế Hiển

Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học và Hóa lý Polymer, Đại học Maine, Cộng Hòa Pháp

Chuyên ngành: Hóa học và Hóa lý Polymer

Email: hothehien@tdtu.edu.vn

Tiến sĩ dược học cổ truyền, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chuyên ngành: Dược liệu - Dược cổ truyền

Email: vuhuynhkimlong@tdtu.edu.vn

TS. Nguyễn Phương Trâm

Tiến sĩ Đại học Tasmania, Úc

Chuyên ngành: Khoa học thần kinh

Email: nguyenphuongtram@tdtu.edu.vn

Thạc sĩ hóa dược, Đại học Quốc Gia Kangwon, Hàn Quốc

Chuyên ngành: Hóa dược

Email: phanthiphuongthuy@tdtu.edu.vn

Thạc sỹ dược, chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Dược lâm sàng

Email: doanngocythi@tdtu.edu.vn

Thạc sĩ Dược học; Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chuyên ngành: Bào chế - Công nghiệp dược

Email: nguyendangkhoa@tdtu.edu.vn

ThS. Phạm

Thạc sĩ dịch tễ học lâm sàng và tâm lý xã hội, Đại học Groningen, Hà Lan

Chuyên ngành: Dược lâm sàng

Email: phamthanhan@tdtu.edu.vn

Thạc sĩ dược học cổ truyền, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Dược liệu

Email: lytuloan@tdt.edu.vn

Thạc sĩ Dược học; Đại học Angers, Pháp

Chuyên ngành: Bào chế - Công nghiệp dược

Email: doannguyenphuongthao@tdtu.edu.vn

Thạc sĩ dược học, Đại học Y Plovdiv Thành phố Plovdiv, Cộng hòa Bulgaria

Chuyên ngành: Quản lý - Kinh tế Dược

Email: phanmanhnhat@tdtu.edu.vn

Thạc sĩ Dược học cổ truyền; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Thực vật - Dược liệu

Email: hoangquoctuan@tdtu.edu.vn

ThS. Nguyễn Đức Tri Thức

Thạc sĩ Dược học, Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Công nghệ Dược phẩm & Bào chế

Email: nguyenductrithuc@tdtu.edu.vn

Thạc sĩ Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất, Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc & Độc chất

Email: nguyenhuuson@tdtu.edu.vn

ThS. Chung Khánh Linh

Thạc sĩ Dược học, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

Chuyên ngành: Hóa dược

Email: chungkhanhlinh@tdtu.edu.vn

ThS. Nguyen Le Thanh Tuyen

Thạc sĩ Dược lý – Dược lâm sàng, Đại học Y Dược TP. HCM

Chuyên ngành: Dược lý – Dược lâm sàng

Email: nguyenlethanhtuyen@tdtu.edu.vn

ThS. DS. La Thị Hồng Lan

Thạc sĩ Bào chế - Công nghiệp dược, Đại học Y Dược TP. HCM

Chuyên ngành: Bào chế - Công nghiệp dược

Email: lathihonglan@tdtu.edu.vn