Công bố khoa học

Polymer hoá đồng kết tủa giữa hai momoner chức năng với polystyrene-co-divinylbenzne ứng dụng trong tổng hợp polymer in dấu phân tử ciprofloxacin

Vật liệu in dấu phức hợp ciprofloxacin mới được tổng hợp bằng cách sử dụng quá trình trùng hợp đồng kết tủa monomer kép (acid methacrylic và 2-vinylpyridine) và polystyren-co-divinylbenzene.

A new species and new record of Bulbophyllum (Orchidaceae) from Vietnam
Bulbophyllum manhdatii (B. sec. Brachyantha) là một loài mới được phát hiện ở vùng cao nguyên Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Gastrochilus dresslerii (Orchidaceae), a new species from northern of Vietnam
Gastrochilus dresslerii (G. sect. Microphyllae) là một loài mới được phát hiện ở miền bắc Việt Nam (tỉnh Hà Giang).
Thành phần hóa học và tác dụng độc tế bào ung thư của cây Ngâu và Ngâu nhót
Từ thân và vỏ cây Ngâu (Aglaia odorata) và Ngâu nhót (Aglaia elaeagnoidea), hai hợp chất mới có khung rocaglamide: 8b-O-5-oxohexylrocaglaol (1) và elaeagnin (2) được phân lập và chứng minh tác dụng độc tế bào ung thư.
Tác dụng kháng ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) của Aspiletrein A, saponin steroid từ loài Aspidistra letreae
Aspiletrein A là một saponin steroid được phân lập từ loài Aspidistra letreae, kết quả nghiên cứu in vitro sơ bộ cho thấy hợp chất này có tác dụng kháng ung thư tốt.
Chất xúc tác điện hóa trong sản xuất hydro làm từ Vật liệu nano Zn-Co-P
Giá mang 3 chiều làm từ mảng nano hình kim phân cấp Zn-Co-P dùng làm chất xúc tác điện hoá cho phản ứng khử proton thành hydrogen ở cathod trong môi trường kiềm.
Sử dụng E. Coli và công nghệ di truyền để sản xuất albumin tái tổ hợp
Sử dụng vi khuẩn làm tăng biểu hiện và tinh chế albumin tái tổ hợp hoà tan được trong huyết thanh người bằng cách sử dụng protein gắn với maltose và protein disulfide isomerase
Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân lao đa đề kháng và siêu kháng thuốc
Bệnh nhân lao đa đề kháng và đề kháng phổ rộng chịu ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp không chỉ bởi bệnh lao và các bệnh cơ hội mà còn các yếu tố chủ quan khác như chi phí y tế, các vấn đề xã hội.
Tác dụng chống ung thư của Walsucochinone C, hợp chất limonoid mới từ cây Nhãn mọi
Từ cây Nhãn (Walsura cochinchinensis), 3 hợp chất limonoid mới đã được phân lập, 5rong đó hợp chất walsucochinone C có tác dụng kháng ung thư rất mạnh.

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-28) 37  761  043
Kết nối với TDTU